More selected projects

INTERACTIEVE EN 'LEVENDE' WATERTAFEL ALS
VERBEELDING VAN DE WATERAGENDA 2030


watertafel

Water, planten, vissen en macrofauna uit de Brabantse wateren vormen de levende vulling van de Watertafel; een informatieve en interactieve installatie opgebouwd vanuit de 'lagenbenadering'. Middels gedetailleerde kaarten en glas-stiften heeft STUDIO 1:1 de Watertafel actief ingezet tijdens een werksessie met beleidsmakers in aanloop naar de Omgevingsvisie als verbeelding van de Wateragenda 2030.

→ "Wateragenda 2030 is belangrijk
voor de Omgevingsvisie."

ERIK VAN MERRIENBOER, GEDEPUTEERDE PROVINCIE NOORD BRABANT

watertafel-studio1op1-startwatertafel-studio1op1-start

In aanloop naar de Omgevingsvisie van de Provincie Noord-Brabant werken de vier Brabantse Waterschappen, het Programma Verbindend Water en Brabant Water samen aan een Wateragenda 2030. Om niet met een traditioneel rapport te komen is aan STUDIO 1:1 gevraagd om tot een hogere verbeeldingskracht te komen van (water)verbindingen. Dit heeft geresulteerd in een krachtig verbeeldende rapportage met kaarten, een sterke lay-out en verbeeldingskracht van de strategische inhoud. Dit document is ingezet als startpunt voor het dialoog en afstemming met de diverse omgevingspartners zoals Gemeenten, belangenverenigingen, boeren, burgers, etc. Na de 1.0 versie van de Wateragenda 2030 is ingezet op een ‘water werksessie’ waarbij een dertigtal beleidsmakers het gesprek zijn aangegaan om de Wateragenda 2030 inhoudelijk verder te krijgen. 

De Watertafel die STUDIO 1:1 heeft ontworpen is enerzijds een fysiek middel dat inspireert, verwonderd en het gesprek stimuleert doordat het een levende vulling heeft van water, planten, vissen en macrofauna uit de Brabantse Wateren. Anderzijds is het een informatieve en interactieve installatie die nuttig en functioneel is ingezet tijdens de werksessie. Vanuit de ‘lagenbenadering’ (een manier om naar de omgeving in lagen te kijken zoals ondergrond, netwerklaag en occupatielaag) zijn een aantal lagen verwerkt in de watertafel. Tijdens de werksessie zijn een aantal gedetailleerde kaarten geprojecteerd, waarbij met glas-stiften argumenten, visies en standpunten van de aanwezigen beleidsmakers zijn genoteerd.

 

BEELDMATERIAAL


 

ONDERZOEK


 

SCHETSEN


 

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

ADRES
Prins Hendriklaan 10
3071 LD Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl