More selected projects

ONDERZOEK & INRICHTING
PARTICIPATIE TRAJECT FORT ZEEKANT 


fort zeekant boeit!
 

Fort-Zeekant is een wijk gelegen in de gemeente Bergen op Zoom.Een van oudsher een volkse en actieve buurt met een boeiend verleden. Er gebeurt er veel in Fort-Zeekant. Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom.

zijn begonnen met de volgende fase van de gezamenlijke stedelijke vernieuwing van de wijk. Een ontwikkeling die in de jaren negentig al is ingezet en nu toe is aan de sloop van 124 woningen.

Foto-28-09-17-14-34-28Foto-28-09-17-14-34-28

HET WIJKONDERZOEK


 

Om een beter beeld te krijgen van de wijk heeft Studio 1:1 onderzoek gedaan naar de harde en zachte data van deze wijk. De harde data bevat veel cijfers, statistieken en kaartmateriaal. In de tweede fase is de zachte data in kaart gebracht door middel van gesprekken met bewoners uit de wijk. Fort zeekant is een typische volksbuurt, waar iedereen elkaar kent. De sociale cohesie was jaren erg goed, maar door de grote ontevredenheid over de buurt veranderd ook de manier van omgang tussen bewoners.

In de zomer van 2016 hebben meerdere statushouders een verblijfplaats toegewezen gekregen in de Scheldeflat, die zich in het midden van Fort Zeekant bevindt. In deze flat wonen nu veel verschillende culturen samen. Ondanks deze centrale ligging is de flat in een klein isolement geraakt. Dit is zeker niet bevorderlijk voor de sociale cohesie in de gehele wijk.

FORT ZEEKANT BOEIT!


 

Via de Boei Bulletin worden bewoners periodiek op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen in Fort-Zeekant. Een samenwerking van Stadlander en Studio 1:1.
 

→ wat boeit fort zeekant? 
→ boei bulletin

fort zeekant boit-mock-upfort zeekant boit-mock-up

FORT ZEEKANT TEST!


 

Met een kleine groep bewoners is er tijdens een brainstomavond nagedacht over de tijdelijke invulling van het braakliggend gebied in Fort Zeekant. Van een hondenlosloopveld tot een klein dierenparkje, van een strak grasveld tot een zonnepark. Het kwam allemaal voorbij, maar aan het einde van de avond was er toch een sterke voorkeur voor een maisdoolhof, een moestuin of een bloemenweide.

Middels een ouderwetse verkiezing in de boeibulletin bleek dat er het meeste belangstelling is voor een moestuin. Omdat het om een groot terrein gaat heeft Studio 1:1 samen met Stadlander besloten om het braakliggende gebied om te toveren tot testterrein. Naast de buurtmoestuin en bloemenweide kunnen bewoners hier experimenteren met hun eigen projecten. 

 

Foto-03-11-18-13-52-03_1Foto-03-11-18-13-52-03_1

IN OPDRACHT VAN
Stadlander

ONDERZOEK & ONTWERP
→  Studio 1:1

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

ADRES
Prins Hendriklaan 10
3071 LD Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl