More selected projects

DRIE GROENE BINNENTUINEN
MET EEN FOCUS OP SPELEN, RUST EN EETBAAR


hadewychstraat

De nieuwbouw van 9 woningen en bergingen aan de Hadewychstraat in Den Bosch waren voor woningbouwcorporatie BrabantWonen aanleiding om ook de versteende binnenterreinen aan te pakken. STUDIO 1:1 heeft, na participatie met de bewoners door middel van het participaties-spel, een ontwerp gemaakt voor de drie binnentuinen.

Vanuit het ontwerp zit er samenhang in de drie verschillende binnentuinen, maar toch maakt het accent ze alle drie verschillend van elkaar. Een binnentuin focus vooral op spelen en bewegen, de ander meer op rust en ontspannen en de laatste meer op een eetbare binnentuin met ruimte om elkaar te ontmoeten.

beeld van boven-01. hadewichbeeld van boven-01. hadewich

ONTWERP


 

De drie binnenterreinen zijn omsloten tussen de portiekflat met huurders van BrabantWonen, de nieuw gebouwde grondgebonde woningen en reeds bestaande grondgebonden woningen met huurders van Zayaz. De oude situatie was dat de binnenterreinen verouderd waren en volledig bestraat. Hierdoor was het in de oude situatie geen fijne plek om te verblijven omdat het alleen al tijdens hete zomerdagen enorm opwarmt door de aanwezigheid van alle bestrating.

Daarbij kan regenwater niet de grond in, waardoor wateroverlast kan ontstaan. Door het gebrek aan gebruik, maakte het ook geen prettige plek qua veiligheid of sociale cohesie. Reden genoeg om de drie binnenterreinen aan te pakken naar aanleiding van de nieuwbouw van de 3 x 3 woningen.

 

procec plattegrondprocec plattegrond

Door middel van het Participatie Spel heeft STUDIO 1:1 ingezet op drie avonden waarbij de bewoners waren uitgenodigd van de drie binnenterreinen. Tijdens deze momenten hebben bewoners hun dromen, wensen en ideeën kunnen benoemen, en middels het spel een daadwerkelijke eerste inrichting kunnen maken van de toekomstige binnentuin. Op basis van deze input heeft STUDIO 1:1 een schets- voorlopig- en definitief ontwerp gemaakt. Hierbij was het voor BrabantWonen (o.a. vanuit het oogpunt van beheer) wenselijk dat er een bepaalde eenheid zat in het geheel. Binnen die verbinding tussen de drie binnentuinen zit er toch ook verschil tussen de drie ontwerpen. In de basis van alle drie de binnentuinen groen, met gras en veel vast inheemse planten, hagen en een aantal bomen.

Bij de eerste binnentuin ligt de focus op spelen en bewegen door bijvoorbeeld klimkeien en een klimboom. Bij de tweede binnentuin ligt de focus juist op rust en ontspannen. Bij bewoners speelde de wens om het geluid (galm) erg te verminderen. Door de huidige aanwezigheid van steen, weerkaatst het geluid erg richting de woningen. Ze zagen grote meerwaarde in het aanbrengen van veel groen, wat veel van het geluid zal opvangen en breken. Tot slot ligt bij de derde binnentuin de focus meer op eetbaarheid door middel van moestuinbakken, en fruitbomen. Ook zit in deze binnentuin een centrale picknickbank met een pergola, waar bewoners lekker kunnen zitten onder de klimplanten en elkaar ontmoeten.

 

PARTICIPATIE SPEL


 

Na meerdere succesvolle participatie- en ontwerp processen zoals het Park Belvedère, het Achterhamplein en het Klaproosplein heeft STUDIO 1:1 het Participatie Spel ontwikkeld:
Een succesvolle participatie- methodiek waarmee bewoners écht gezamenlijk tot een biodivers en klimaatadaptief ontwerp komen. Deze methodiek levert een uitgewerkt ontwerp op met draagvlak onder bewoners. De plannen zijn binnen budget én bewoners leren elkaar goed kennen.

 

De afgelopen jaren heeft Studio 1:1 deze participatiemethodiek meermaals succesvol toegepast. Na de participatie verwerkt Studio 1:1 de input tot een schets- voorlopig- en definitief ontwerp, waarna het gerealiseerd wordt. Deze participatieaanpak is zeer geschikt voor gemeenten en woningbouwcorporaties die de ambitie hebben om bewoners écht te betrekken bij de leefomgeving. Bijvoorbeeld bij renovatie, nieuwbouw of gebiedsontwikkeling.

 

participatie spel studio1op1 1170participatie spel studio1op1 1170
pariticipatie spel 2 studio1op1pariticipatie spel 2 studio1op1

COMMUNICATIE


 

Mockups DesignMockups Design
Mockups DesignMockups Design

IN OPDRACHT VAN
→ Woningbouwcorporatie BrabantWonen


ONDERZOEK & ONTWERP
→  Studio 1:1