More selected projects

10 AANBEVELINGEN VOOR WOONBEDRIJF OM DE BIODIVERSITEIT IN
EINDHOVEN TE HELPEN BEHOUDEN OF VERSTERKEN


de natuurlijke stad

Vanuit het perspectief van dieren heeft STUDIO 1:1 tien concepten en strategien ontwikkeld hoe woningcorporatie Woonbedrijf kan bijdragen een het behouden of versterken van de biodiversiteit in Eindhoven. Deze vernieuwende voorstellen laten zien hoe huidige wooneenheden, grondeigendom en bestaande processen van de woningcorporatie nog 'groener' kunnen worden. 

Studio1-1-Woonbedrijf-boek-presentatie-11Studio1-1-Woonbedrijf-boek-presentatie-11

BEELDMATERIAAL


 

AANLEIDING & AANPAK


 

Woningcorporatie Woonbedrijf heeft samen met de Gemeente Eindhoven en de collega corporaties negen Strategische Doelen op het gebied van duurzaamheid opgesteld. Deze doelen zijn volgens de principes van ‘The Natural Step’ tot stand gekomen. Een van deze doelen is ‘De Natuurlijke Stad’. Rob Bogaarts, districtsmanager Tongelre en portefeuillehouder Duurzaamheid bij Woonbedrijf benadrukt: “Naast het energiezuiniger maken van de woningen, mogen we een belangrijke factor niet vergeten: de omgeving waar die woningen in staan. De woning staat, en onze klant woont, in een eco-systeem. Als dat eco-systeem niet op orde is, dan krijgen we te maken met oververhitte steden (en wijken), met wateroverlast en met plekken waar belangrijke diersoorten zoals zoogdieren, vogels, vlinder en insecten geen plek meer hebben.”

In opdracht van en in co-creatie met Woonbedrijf startte STUDIO 1:1 aan een onderzoek en strategische conceptontwikkeling om te onderzoeken op welke manier de biodiversiteitsambitie van de woningcorporatie kon worden gerealiseerd. Hierbij is enerzijds gekeken naar ruimtelijke, stedenbouwkundige en ecologische kansen in de stad. Anderzijds heeft STUDIO 1:1 met ‘een groene blik’ naar alle processen, taken, afdelingen, woningen, etc. gekeken. Hierbij hebben zij steeds de vraag gesteld of bestaande manieren van werken, muteren, onderhouden, etc. niet anders kunnen, zodat ze kunnen bijdragen aan een groenere leefomgeving.

PERSPECTIEF VANUIT DIEREN & RESULTAAT


 

Na inhoudelijk onderzoek heeft STUDIO 1:1 verschillende concepten ontwikkeld die op uiteenlopende wijze bijdragen aan de duurzaamheidsambitie van Woonbedrijf. Een voorbeeld is het aangrijpen van het verhuisproces (2500 keer op jaarbasis) om te vergroenen door verharde tuinen voor 75% groen op te leveren. Onderzocht is welke impact dit op jaarbasis zou kunnen hebben. Of het koppelen van openbaar groen van Woonbedrijf aan de Gemeentelijke ecologische ambities (groenbeleidsplan). Deze vernieuwende concepten en strategieën zijn vervolgens zoveel mogelijk gekoppeld aan afdelingen, wijken en/of processen van Woonbedrijf. Om de uiteenlopende concepten bespreekbaar te maken in het boek ‘De Natuurlijke Stad’ en tijdens workshops met de woningcorporatie heeft STUDIO 1:1 ‘Team Woongenot’ in het leven geroepen. Dit Team bestaat uit vijf groepen geïllustreerde dieren die (als het ware) de belangen van planten en dieren behartigen. In het boek opereren zij parallel aan de menselijke structuren zoals de Gemeenteraad, welstand, politie, welzijns- partijen en vrijwilligers. Vanuit hun perspectief en belang nemen ze de lezers van de woningcorporatie mee in hun wereld.

“De deskundigheid van STUDIO 1:1 op het gebied van biodiversiteit heeft geleid tot een boekwerk waarin, vanuit het oogpunt van dieren, methodes worden aangereikt. Hiermee kunnen wij, collega’s en bewoners het belang van het in balans brengen van de verschillende ecosystemen in de natuur op een begrijpelijke manier onder de aandacht brengen.” Aldus Erwin Oosterbosch en Bart de Graauw, Gebiedsbeheerders bij Woonbedrijf. Op 19 april 2017 heeft STUDIO 1:1 het boek ‘De Natuurlijke Stad’ overhandigd aan algemeen directeur van Ingrid de Boer en directeur vastgoed Paul Terwisscha van Scheltinga van Woonbedrijf. Voor medewerkers van Woonbedrijf biedt het boek handvatten om het belang van biodiversiteit te laten zien en tot een gezamenlijke aanpak te komen om de natuurlijke stad vorm te geven.

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

ADRES
Prins Hendriklaan 10
3071 LD Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl