More selected projects

EEN CENTRAAL GELEGEN PARK ALS GROENE- EN
SOCIALE VERBINDING TUSSEN VERSCHILLENDE BUURTEN

 


park belvedère 

Wandelpaden gemaakt van schelpen doorkruisen het groene glooiende Park Belvedère. De diversiteit aan lokale gras- riet- en plantsoorten, brengen het 'scheldegevoel' weer terug in Fort Zeekant. 

Als ‘groene golven aan de Schelde’ accentueert het groen de hoogteverschillen. Het park, met de centrale wadi en speelplek vormt voor alle doelgroepen een verbinding voor de wijk. 

Fort Zeekant participatiespel Studio1op1Fort Zeekant participatiespel Studio1op1

ONTWERP


 

In de jaren ‘80 grensde de wijk Fort Zeekant direct aan de Schelde, waardoor een sterke verbinding met het zout/zoete water, klei/zandgrond de wijk kenmerkte. Wandelpaden van schelpen en specifieke gras- riet- en plantsoorten die passend zijn voor de lokale context en een centrale wadi brengen dit gevoel weer terug in Fort Zeekant. Het hoogteverschil in het park wordt geaccentueerd door een afwisseling van strakke hoofdpadenstructuur en meer organische lopende paadjes. Het hoogste punt in het park wordt strak aangezet door een doorlopende ‘boulevard’ waar bewoners kunnen wandelen en verblijven. Doordat voor diverse en sterke beplanting is gekozen, zal deze zoveel mogelijk bestendig zijn tegen een veranderend klimaat. De diversiteit aan boomsoorten draagt hier ook aan bij. Hemelwater van hoger gelegen straten en gebouwen kan via bovengrondse watergoten richting een centrale wadi lopen. In de periodes dat er in de wadi geen hemelwater staat, kan deze plek functioneren als natuurlijk speelplek. Het park is ontworpen voor diverse doelgroepen, waarmee het een levensloop bestendig park is. De hoofdpadenstructuur verbindt alle aangrenzende toegangen, waarmee het verbonden is met de omringende wijk. De paden zijn breed genoeg voor een rollator en rolstoel en doordat het schelpen-asfalt glad is, is het prettig om op te lopen. Door het hele park staan bankjes op zonnig en beschutte plekken zodat er voor ouderen voldoende plek is om te zitten en elkaar te ontmoeten. 

 

Voor kinderen en jongeren is er voldoende speelaanleiding bij de centrale wadi. Bovenaan het hoogte punt van het park loopt in een strakke rechte lijn een ‘shared space’ boulevard. Er is voldoende ruimte voor voetgangers om te flaneren, zitten en ontmoeten. Fietser zijn te gast. Aan de rand van de boulevard is het hoogteverschil met de rest van het park licht aangezet, waardoor deze rand zich leent om te zitten en uit te kijken op het park en de lager gelegen wijk. Het park kenmerkt zich door diverse gras- riet- en plantsoorten waardoor het bijdraagt aan de biodiversiteit. Door de strakke padenstructuur is er een heldere vlakindeling van het groen. Elk vak kent zijn eigen typen beheer. Bestaande hagen, planten en bomen zijn zo veel mogelijk behouden en opgenomen in het ontwerp. De straat die het park snijdt, wordt een pad dat ‘door het park loopt’. Door een lichte verhoging van het straatdeel tussen het park, is het een ervaarbaar stuk. De versmalling van het straatprofiel heeft een snelheid verminderend effect, waardoor een automobilist zich even beseft dat hij door een park heen rijdt. De paden structuur in de park delen loopt door in het straatprofiel van de weg, waardoor een fysieke verbinding zichtbaar is. 

Fort Zeekant spelenFort Zeekant spelen
Fort Zeekant Park Studio1op1Fort Zeekant Park Studio1op1

PLATTEGROND


 

Plattegrond Park Belverdere-01Plattegrond Park Belverdere-01

PARTICIPATIE SPEL


 

Tijdens het ontwerpproces is allereerst ingezet op participatie met de omwonenden. Het park heeft een verbindende functie tussen verschillende buurten, dus zijn deze bewoners uitgenodigd voor een aantal participatie sessies.

Studio 1:1 heeft hiervoor een participatie-spel ontwikkeld; een ‘serious game’ waarmee ideeën, dromen en wensen worden opgehaald. Deze methodiek helpt om in gezamenlijkheid tot een eerste globale indeling van het park te komen. De uitkomst is de basis geweest voor het ontwerp van het park. 

IN OPDRACHT VAN
→ Gemeente Bergen op Zoom

PARTICIPATIE & ONTWERP
→  Studio 1:1