More selected projects

WATER VOOR STADSBOMEN
HET RESTMATERIAAL MAAISEL ALS BOOMROOSTER


stadsbomen

Dit boomrooster beschikt over nieuwe functies met het oog op twee grote maatschappelijke opgaven. Dat het rooster is gemaakt uit het maaisel van beekoevers, dient de biobased circulaire economie. Het restmateriaal van Waterschap De Dommel krijgt zo namelijk een bestemming als grondstof.

 

Het boomrooster houdt tevens regenwater tijdelijk vast, wat stedelijke klimaatadaptatie ten goede komt. Zo verdwijnt het water niet in het riool, maar komt het mondjesmaat vrij bij de wortels van de boom. Dit gaat piekbelasting tegen en levert in droge perioden een verbeterde grondkwaliteit en grondwaterbalans op.

Design Week 2019   → Water ambasade  → Winnovatie

 

Studio1op1_E6A6898Studio1op1_E6A6898

Jaarlijks komen er bij de werkzaamheden van Waterschap De Dommel verschillende materialen vrij. Een groot deel hiervan gaat verloren of blijft onbenut. Zo is het beheer en onderhoud van het stroomgebied van de rivier de bron van veel restmateriaal. Het maaien van sloten, beken en kanalen levert tonnen maaisel op, bestaande uit een groot aantal verschillende (water)planten waaronder kruiden, grassen, riet, engrote waternavel.

Aansluitend op de doelstelling van Waterschap De Dommel om bij te dragen aan een circulaire biobased economie, heeft Studio 1:1 vanuit het lectoraat Places and Traces van de Design Academy Eindhoven onderzoek gedaan naar de verwerkingsstappen van maaisel. Dit concept en ontwerpvoorstel is het resultaat. Door maaisel te drogen, te vermalen en te mengen met biohars en kalk ontstaat een ʻbiocomposietʼ.

 

Stedelijke gebieden staan voor grote uitdagingen. Door een hoge mate van verstening neemt het hitte-eilandeffect toe. Meer begroeiing helpt dit tegen te gaan. Het regent in de toekomst vaker en intensiever. Schoon regenwater wordt nu met een rioolstelsel ingezameld en wordt buiten het gebied gezuiverd door Waterschap De Dommel. Het schone regenwater hoeft niet gezuiverd te worden. In het verleden, voor de ontwikkeling van de stad, viel de regen op de akkers en weilanden en vond daar haar weg naar het grondwater. Dat wil Waterschap De Dommel graag herstellen in de stad. Het grondwater in de stad is belangrijk voor de ontwikkeling van het groen in de stad.

Vergroening van stedelijk gebied is essentieel om hittestress tegen te gaan. Zo zorgt een boom voor verkoeling en kan hij grote hoeveelheden hemelwater opnemen. Bomen in steden hebben het echter vaak lastig omdat ze strak in een straatprofiel zijn ingepast en wortels weinig ruimte hebben.
Dit boomrooster is gemaakt van maaisel van Waterschap de Dommel en vangt hemelwater op, waardoor het riool wordt ontlast. Doordat het water vertraagd de grond in trekt, voorziet het de boom op een natuurlijke wijze van hemelwater.

ONDERZOEK


 

1:1 MODEL


 

PROJECT INFO


PARTNER LOGO'S