More selected projects

SENSOREN INZETTEN OM, SAMEN MET DIEREN EN MENSEN,
SIGNALEN VAN ONDERMIJNING TE DETECTEREN.


animal task force

Ondermijning is een groot probleem in Nederland. Naar schatting gaat er 25 miljard per jaar om in deze relatief onzichtbare vorm van criminaliteit. Doordat de netwerken en activiteiten van bijvoorbeeld drugscriminelen, zich ongezien steeds verder kunnen verspreidden door onze maatschappij, wordt handhaving steeds moeilijker.

Hoe houden we als gemeenschap dan nog grip op wat er in onze buurten gebeurt? En welke rol kan de (welwillende) burger spelen in het signaleren van onregelmatigheden?

hond cam 2000x1333hond cam 2000x1333

AANLEIDING


 

Vanuit het ‘What If Lab’ van de DDF (Dutch Design Foundation) is STUDIO 1:1 binnen het traject ‘Designer meets Burgemeester’ gekoppeld aan de gemeente Tilburg. De vraag die bij Dhr. T. Weterings, Burgemeester van Tilburg, speelde was: “hoe kan de welwillende burger gestimuleerd worden om meer te melden met betrekking tot ondermijning?” 

Studio 1:1 roept hiervoor de hulp in van extra oren, ogen en neuzen uit de buurt en zet in op een ‘animal task force’! Een concept waarin dieren (met sensoren) en baasjes de veiligheid van de wijk onderzoeken.

ANIMAL TASK FORCE CONCEPT


 

STUDIO 1:1 zette allereerst in op het doen van vooronderzoek naar de breedte van (type) ondermijning, gebieden, doelgroepen, referentieprojecten en reeds bestaande methoden om bewoners te activeren tot het doen van meldingen in relatie tot ondermijning. Één van de tussenbevindingen was dat mensen over het algemeen best bereid zijn om bepaald dingen te melden (denk bijvoorbeeld aan het melden van afval- of kapotte objecten in de buitenruimte via een App). Alleen mensen niet snel te enthousiasmeren zijn om daadwerkelijk verdachte situaties zelf te gaan melden door bijvoorbeeld een aangifte bij de politie. De kans dat je naam ooit in een proces opduikt en je zelf in de problemen raakt zorgt ervoor dat de meldingsbereidheid voor signalen met betrekking tot ondermijn erg laag is. De achterliggende gedachte voor het concept van de ‘Animal Task Force’ is om de reeds bestaande aanwezigheid en gedrag van verschillende diersoorten te benutten

door de uit te rusten met een specifieke sensor die geschikt is om bepaalde signalen te detecteren. Kunnen bijvoorbeeld duiven die boven de stad vliegen verdachte hete daken spotten met een hitte-scanner? Of kunnen katten tijdens hun (nachtelijke) routes door een wijk of industrieterrein een verdachte geur detecteren? Of kunnen honden tijdens een rondje in de wijk, of terwijl ze los lopen in een park of natuurgebied met een dog-cam verdachte situaties in beeld brengen en herkennen? Door bij elk van deze concept-combinaties wel steeds een koppeling te maken met mensen blijft te betrokkenheid van bewoners (en uiteindelijke het doel van de meldingsbereidheid) gewaarborgd. Een hond en een kat hebben bijvoorbeeld een baasje, die door middel van een app de opgehaalde data kan bekijken en doorzetten naar de juiste instanties.

EXPERTISE WORKSHOP


 

Voor de uitwerking van het eerste concept vanuit het ‘What If Lab’ traject, heeft STUDIO 1:1 de opdracht van de gemeente Tilburg (in samenwerking met de VNG) gekregen om het concept verder uit te werken tot een werkende pilot! Om daar te komen moesten veel vragen beantwoord worden zoals; welk dier, welke sensor, welk signaal kan daarmee worden gedetecteerd, hoe komt die informatie binnen, hoe wordt de informatie geanalyseerd, etc, etc.

Om een aantal van deze vragen verder te verkennen heeft STUDIO 1:1 ingezet op een ‘design thinking’ workshop met een aantal stakeholders zoals TNO, Politie, Taskforce RIEC en de gemeente Tilburg zelf. Doel hiervan was te komen tot de meest kansrijke combinatie van dier, sensor en type signaal/ondermijning. Één van de uitkomsten was om Ai (artificial intelligence) door middel van beeldherkenning in te zetten om drugdumpingen te signaleren.

PILOT


 

Om tot een werkende pilot te komen, heeft STUDIO 1:1 het concept verder uitgewerkt, waarbij Ai als meest kansrijk werd gezien. Dieren die bijvoorbeeld goed uitgerust kunnen worden met een (smartphone) met camera zijn een hond of een paard. Hierin zit een interessante match naar waar paarden en honden komen; parken, groen, natuurgebieden, etc.

Na een verkenning van diverse drugdumpingen in het verleden binnen de gemeente Tilburg leert dat deze veelal in het buitengebied voorkomen. Waarbij een mogelijke match zit tussen de gebieden waar deze paarden en honden zich bevinden tijdens een rit met een ruiter of wanneer een hond wordt uitgelaten.

TOOL


 

In samenwerking met een App van Camandai (een bedrijf dat Ai inzet om straatafval in de openbare te signaleren) heeft STUDIO 1:1 een pilot uitgevoerd. Eén versie waarbij een paard met ruiter en een smartphone op het paard waarbij de App met beeldherkenning liep. En een andere versie waarbij een hond met baasje een wandeling maakte in een wandelgebied aan de rand van Tilburg waarbij de Smartphone met de App met beeldherkenning als ‘dog-cam’ op de rug van de hond zat en elke 10 meter een foto van de omgeving nam.

Beide pilot waren succesvol waarbij het resultaat een analyse van de route en het gebied van zowel het paard als de hond lieten zien op het dashboard van de App. Op beide routes waren een aantal ‘drugdumpingen’ geënsceneerd. Deze waren goed opgepikt door de automatische beeldherkenning, waardoor ze op het dashboard oplichtten in de ‘heatmap’.

IN OPDRACHT VAN
→ Gemeente Tilburg

 

ONDERZOEK & ONTWERP
→  Studio 1:1

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

ADRES
Prins Hendriklaan 10
3071 LD Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl