More selected projects

ONDERZOEK NAAR DE BELEVINGSWAARDE 
VAN HET STATIONSGEBIED IN NUNSPEET 
DOOR FIETSERS EN VOETGANGERS.


belevingswaarde
nunspeet

 

Sinds de herinrichting van het Stationsplein in Nunspeet stapelden de problemen in het gebied zich op. De doorstroming van verkeer stokte en de verkeersveiligheid kwam in het geding. Door samenloop van de onduidelijke situatie, verkeersinfarcten en de gevaarlijke spoorwegovergang hebben al meerdere dodelijke ongelukken plaatsgevonden. Door de geringe ruimtelijke kwaliteit en nauwelijks toegevoegde maatschappelijke betekenis aan de omgeving is het Stationsplein al jaren een zorgpunt voor de gemeente. 

Uit de eerder omschreven kansen en knelpunten, heeft het O_Team de Gemeente Nunspeet geadviseerd om de opgave door Studio 1:1, West8 en Placemaking Plus nader te laten onderzoeken. Studio 1:1 heeft zich gericht op de beleving van langzaam verkeer in het stationsgebied. Waar kan ik verblijven en waar kan ik doorstromen? Wat zijn obstakels en kansen wanneer ik me als voetganger door het gebied begeef?

 

→ "Studio 1:1 kenmerkt zich door
innovatiekracht middels onderzoek
en ontwerp in de openbare ruimte!"
HILDE BLANK O_TEAM 

overzicht-zonder-tekst-overzicht-zonder-tekst-

BELEVINGSKAARTEN & BELEVINGSROUTE


 

Hoe wordt het gebied beleefd door langzaam verkeer? Waar kan ik verblijven en waar kan ik doorstromen? Wat zijn obstakels en kansen wanneer ik me als voetganger door het gebied begeef? Dit zijn de hoofdvragen waarmee STUDIO 1:1 zich bezig heeft gehouden tijdens het onderzoek in het stationsgebied. Deze verkenning richt zich naast de beleving van langzaam verkeer ook op de beleving van het gehele stationsgebied. 

Een eerste onderdeel van het onderzoek naar harde en zachte data is een ‘belevingskaart’. Door het langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) in het stationsgebied van Nunspeet te vragen naar hun beleving van het gebied komen veel meningen, ervaringen en argumenten los. Deze zijn zowel positief als negatief. STUDIO 1:1 heeft alle betrokkenen gevraagd om plekken op een kaart van het stationsgebied te tekenen die ze als positief ervaren en plekken die ze als negatief ervaren.

Om een beter beeld te krijgen van hoe voetgangers en fietsers zich door het stationsgebied bewegen, wat knelpunten zijn, of waar men verblijft, heeft STUDIO 1:1 ingezet op een volgend onderdeel in het onderzoek. Door middel van tracking devices heeft STUDIO 1:1 het routegedrag van een aantal voetgangers en fietsers zo exact mogelijk vastgelegd. Waar komt men vandaan, hoe hard gaat men, waar, wanneer en hoe lang ondervindt men oponthoud, etc. etc. Om de (zachte) belevingswaarde van deze routes in beeld te brengen is ook met name met de voetgangers gesproken over hun beleving van de route. Welk aspect heeft men positief dan wel negatief beleefd, en waarom?

BELEVINGSKLOKKEN


 

Op basis van de resultaten van de ‘belevingskaarten’ en ‘belevingsroutes’ heeft STUDIO 1:1 ingezoomd op de beleving van een zestal locaties. Deze zes locaties worden bijvoorbeeld als het meest negatief/positief aangegeven of daar ondervinden voetgangers en fietsers het meeste oponthoud. De locaties zijn; spoorwegovergang, de rotonde, de wegoversteek, het vvv-pleintje, de uitkijktoren en het station. Om een beeld te krijgen van de beleving van deze locaties heeft STUDIO 1:1 zachte data (de beleving) en harde data gecombineerd. Zoals eerder aangegeven hangt beleving namelijk af van (een combinatie) van verschillende factoren. 

Het is locatie afhankelijk, persoonlijk, en wordt beïnvloed door externe factoren zoals het weer, drukte, verkeer, lawaai, geur, etc. In dit korte onderzoekstraject zijn vanzelfsprekend niet al deze aspecten te meten, en ook niet op frequente basis, gedurende een langere periode. De belevingsklokken, waarin STUDIO 1:1 belevingswaarde combineert met geluid, drukte en wachttijd, geven dus vooral een momentopname van die locatie. De belevingsklokken van de zes locaties geven in relatie tot elkaar een (globaal) beeld van de beleving.

RESULTAAT


 

PROCES


 

fotoserie-fotoserie-

IN OPDRACHT VAN
O_Team
→  Gemeente Nunspeet

ONDERZOEK & ONTWERP
→  Studio 1:1

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

ADRES
Prins Hendriklaan 10
3071 LD Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl