onderzoek
ontwerp
workshop

INFORMATION-BASED DESIGN
IN EEN SOCIALE EN ECOLOGISCHE CONTEXT.


onderzoek & strategie

In haar ontwerpen baseert Studio 1:1 zich op gedegen onderzoek, waarbij informatie als basis dient voor betrokken oplossingen. Hierbij wordt nauwkeurig ingespeeld op de context waarin het ontwerp ontstaat, of dit nu juist de publieke ruimte is of een omgeving met een duidelijke maatschappelijke functie, zoals natuurgebied, school, woningcomplex of park. Om dit te realiseren werkt Studio 1:1 steeds samen met specifieke externe deskundigen, zoals landschapsarchitecten, biologen of gezondheidswetenschappers.

INNOVATIEVE CONCEPTEN
OP ELKE SCHAAL.


concept & ontwerp

Bij onderzoek en ontwerp laat Studio 1:1 zich leiden door nieuwsgierigheid en een intuïtieve benadering van de ontwerpvraag. In combinatie met het onderzoek in samenwerking met externe partijen, ontstaan verrassende verbindingen. Hierdoor kenmerken de resultaten van projecten van Studio 1:1 zich door hun vernieuwende karakter. De ontwerpen ontstaan contextspecifiek, waarbij verchillende schaalniveau's tot de mogelijkheden behoren.

SAMENWERKING MET BELANGHEBBENDEN.


co-creatie & workshops

Bij het onderzoeken van wensen en het in de paraktijk brengen van ontwerpen hecht Studio 1:1 belang aan een dialoog met 'stakeholders'. Hierbij worden de beleving van opdrachtgevers en gebruikers aangeboord door ze bij elke stap van het onderzoek en ontwerp te betrekken. Het resultaat is een intensieve co-creatie. In de praktijk weet Studio 1:1 zo verschillende partijen bijelkaar te brengen. Deze workshopaanpak wordt gekenmerkt door 'design-thinking': een creatieve actiemethode die optimaal gebruik maakt van de input van alle belanghebbenden..

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

BEZOEKADRES
Prins Hendriklaan 10a
3071 LD Rotterdam

+31 010 3070 682
info@studio1op1.nl