More selected projects

INRICHTING & ONTWERP KLAPROOSPLEIN
MIDDELS 'SERIOUS GAME'


ontwerp klaproosplein
 

Na renovatie van drie wooncomplexen, was het de beurt aan het Klaproosplein. Het ‘oude’ plein werd intensief gebruikt door bewoners door bijvoorbeeld een moestuin en een bbq, maar ook veel door kinderen. Het was dus van belang om deze bewoners te betrekken bij de herinrichting van het Klaproosplein.

In opdracht van Stadlander, de Gemeente Bergen op Zoom en in samenspraak met betrokken bewoners heeft Studio 1:1 een samenhangen -groen- ontwerp gemaakt voor het nieuwe Klaproosplein. Er is veel ruimte voor groen, natuurlijke materialen, spelen en samenkomen. 

Klaproosplein bewoners participatie Studio1op1Klaproosplein bewoners participatie Studio1op1

ONTWERP KLAPROOSPLEIN


 

Centraal in het ontwerp is een organisch pad dat op natuurlijke wijze overgaat in het groen op het plein. Midden in dit pad staan twee picknickbanken waar bewoners kunnen samenkomen. Een gedeelte van het plein is gericht op (jonge)kinderen door natuurlijke speelelementen.

De bomen, struiken en planten zijn geselecteerd op een diversiteit aan rode kleurtinten. Samen met rode kleuren in de (speel)objecten ontstaat er een samenhangend geheel.

Klaproosplein plattegrond-01Klaproosplein plattegrond-01

BEWONERSPARTICIPATIE MIDDELS 'SERIOUS GAME'


 

Het betrekken van bewoners is essentieel geweest voor het uiteindelijke ontwerp van het nieuwe Klaproosplein. Studio 1:1 heeft een 'serious game' ontworpden waarmee twee bewoners avonden zijn georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben bewoners hun 'dromen' kunnen aangeven, waarbij alles mogelijk was. Ook hebben bewoners middels de game kunnen aangeven welke aspecten voor hun belangrijk zijn voor het toekomstige plein. Tot slot is er ook een eerste vlekkenplan gemaakt. Voor de tweede sessie heeft Studio 1:1 een vervolg op de 'serious game' ontworpen, waarmee bewoners op een

specifieker manier hebben kunnen aangeven wat ze voor ogen hadden voor het toekomstige Klaproosplein. Zo zijn er voorkeuren aangeven voor waar gras of paden moeten komen. Ook waar bloemen, planten, hagen of bomen gewenst zijn. En tot slot welke elemente zoals bankjes en speeltoestellen. Al deze input was de basis voor het uitwerken van een schetsontwerp, een voorlopig- en een definitief ontwerp, waarbij steeds de bewoners en oprachtgever betrokken zijn gebleven. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen ontwerp voor het Klaproosplein.

posters-worksjop-2-mock-upposters-worksjop-2-mock-up
posters-mock-upposters-mock-up

IN OPDRACHT VAN
→  Stadlander

→  Gemeente Bergen op zoom 

ONDERZOEK & ONTWERP
→  Studio 1:1

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

ADRES
Prins Hendriklaan 10
3071 LD Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl