More selected projects

EEN SERIOUS GAME OVER DE
ONDERWERELD VAN EINDHOVEN


de onderwereld
 

Dat Eindhoven een dynamische stad is, is voor iedereen goed te zien en te beleven. Maar er is ook een minder zichtbaar deel van de stad, die minstens zo belangrijk is. Dit deel van de stad ligt onder onze voeten. 'De onderwereld' ligt het vol met kabels en leidingen, afvalcontainers, kelders en funderingen. Deze ondergrondse drukte zorgt voor beperkingen bovengronds. Op sommige plekken is het zo druk, dat er geen plaats is om een boom te planten.

 

Om de drukte in de Eindhovense onderwereld inzichtelijk te maken en om bewustzijn te creëren heeft Studio 1:1 in opdracht van de Gemeente Eindhoven een maquette gemaakt van deze normaal onzichtbare wereld. Ook heeft Studio 1:1 een ‘serious game’ ontwikkeld waar bewoners, gemeente, stakeholders als ‘team bovengrond’ en ‘team ondergrond’ kunnen ervaren hoe lastig het is om de boven- en onderwereld op elkaar af te stemmen. 

Studio 1op1_E6A9513Studio 1op1_E6A9513

 

De Gemeente onderzoekt of met deze vernieuwende aanpak een complex vraagstuk kan worden opgelost. Klimaatveranderingen vragen namelijk dat de stad anders ingericht moet worden. Dit betekent bijvoorbeeld meer groen en mogelijkheden om (hemel)water tijdelijk op te slaan in de straten. In de ondergrond moet worden gezocht naar

 

mogelijkheden om hiervoor ruimte te creëren. Daarnaast staat de Gemeente voor nog een andere grote opgave; de energietransitie. Het is nog onduidelijk wat er allemaal gaat veranderen, maar duidelijk is wel dat er onder de grond een grote verschuiving komt in het soort en het aantal kabels en leidingen.

MAQUETTE VAN 'DE ONDERWERELD' VAN EINDHOVEN


 

SCHETSEN


 

IN OPDRACHT VAN
→ Gemeente Eindhoven

ONDERZOEK & ONTWERP
→  Studio 1:1

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

ADRES
Prins Hendriklaan 10
3071 LD Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl