More selected projects

BENUTTEN VAN DE VRIJE RUIMTE RONDOM HET
HOOGSPANNINGSNETWERK VOOR NATUUR EN RECREATIE


ecologisch energie
netwerk

Gebruik bestaande infrastructuur voor behoud van natuur. Studio 1:1 conceptualiseerde hoe de vrije ruimte rond het hoogspanningsnet in Nederland ook als natuurlijke corridors kan worden benut binnen het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofd Structuur).

Samen met LOLA Landscape Architects, .Fabric, Alterra Wageningen UR en Planbureau voor de Leefomgeving won Studio 1:1 in 2012 met het uitgewerkte idee ‘The Green Architecture Competition’ en werkt op dit moment een pilot uit in opdracht van stroomgigant TenneT en het Ministerie van EZ.

 

 

 

→ 1e prijs
   The Green 

   Architecture 
   Competition

Studio1op1_EEN_Hoofdbeeld_kaart2Studio1op1_EEN_Hoofdbeeld_kaart2

CROSS-SECTORAAL ONDERZOEK


 

Bij het onderzoek dat voorafging aan het ontwerp van het Ecologisch Energie Netwerk heeft Studio 1:1 breed ingezet om intersectorale relevantie te behalen. Na de intuïtieve vondst waarbij het plan ontstond het hoogspanningsnetwerk en de Ecologische Hoofdsctructuur te matchen, is al snel gezocht naar partners die het ontwerp uit het algemene naar het specifieke te tillen. In samenwerking met ecoloog en onderzoeker Dr. Ir. R. Snep is een methodologie ontwikkeld waarbij de ecologische basisbehoeftes van bepaalde lokaal voorkomende diersoorten kunnen worden doorberekend als mogelijkheden binnen de bouwnormen die rond het hoogspanningsnet bestaan.

​Met dit instrument op zak zijn specifieke gebieden geïdentificeerd waar een overlap aansloot bij een ontbrekende natuurverbinding en de kans bood om ongebruikt gebied in te zetten voor groenrecreatie. Vervolgens heeft Studio 1:1 voor de Studio for Unsolicited Architecture de samenwerking gezocht met .FABRIC en LOLA landscape architects. Als consortium hebben zij The Green Architecture Competition gewonnen. Het initiatief wordt inmiddels ondersteund door netbeheerder TenneT en het Ministerie van Economische Zaken en verder ontwikkeld op specifieke doellocaties. 

Studio1op1_EEN_Beeldmateriaal_visualStudio1op1_EEN_Beeldmateriaal_visual

“EEN UITERMATE INTERESSANT VOORSTEL OP DE SCHAAL VAN NEDERLAND WAARIN EEN ZEER HELDERE PROBLEEMSTELLING OP EEN EVENZEER KRACHTIGE ALS SIMPELE WIJZE WORDT OPGEPAKT EN TOT KANS WORDT OMGEBOGEN”
Jury ‘The Green Architecture Competition’ 

IDENTITEIT


 

IN OPDRACHT VAN
TenneT
Ministerie van Economische Zaken

SAMENWERKING 
.FABRIC
→ LOLA landscape architects

EXTERN DESKUNDIGEN
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Alterra Wageningen UR (WUR)

EXPOSITIES
→ Dutch Design Week   → MyWay Milaan 
→ Partner Parade   → The Green Architecture Competition

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

BEZOEKADRES
Delftseplein 36
3013 AA Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl