More selected projects

EEN PILOT WAARBIJ 'DE GROEN LONG'
DONKERDER IS IN DE NACHT OM HET
BIORITME MINDER TE VERSTOREN.

 


de nachtvlinder

Wijkpark ‘De Groene Long’ in Geestenberg (Eindhoven) wordt elke nacht verlicht. Goed voor het veiligheidsgevoel van bewoners, maar nadelig voor planten en dieren. Zij hebben, net als mensen, een bioritme dat reageert op licht en donker. Door verlichting wordt dat verstoord.

Woonbedrijf werkt vanuit 'The Natural Step' duurzaamheidsvisie aan een 'natuurlijke stad' waar mens, plant en dier zo veel mogelijk in balans zijn. In opdracht van Woonbedrijf deed STUDIO 1:1 onderzoek in Geestenberg en ontwierp De Nachtvlinder; een pilot met tijdelijke informatieve beplakking van lantaarnpalen in 'De Groene Long' waardoor de lichtintensiteit afneemt.

→ "Vooruitstrevend initiatief.
   Raakvlakken met Groen-
   en Duurzaamheidsbeleid"
   GEMEENTE EINDHOVEN

nachvlinder_studio1-1_01bignachvlinder_studio1-1_01big

Om bewoners bewust te maken van lichthinder en het effect daarvan op de natuur zijn nachtvlinders als uitgangspunt genomen. Iedereen is bekend met het beeld waar nachtvlinders en andere insecten ’s nachts rondom een lichtbron blijven vliegen. Dit wordt veroorzaakt doordat sommige dieren zich orienteren op licht om zich verplaatsen. Nachtvlinder zijn een schakel in de biodviersiteit van de wijk, ze zijn bestuivers, de rupsen eten planten, en ze zijn prooien voor veel andere dieren zoals vogels en vleermuizen.

Niet alleen de aanttrekkingskracht van licht zorgt voor problemen voor de nachtvlinder. Uit onderzoek van Licht op Natuur blijkt dat ‘vrouwtjes maken minder lokstoffen voor mannetjes, nachtvlinders zijn minder actief, eten minder en zijn minder geneigd te paren als het niet donker is.’ Dit is een van de oorzaken van de slinkende vlinderpopulatie in Nederland, die in de laatste decennia met een derde is afgenomen.

BEELDMATERIAAL


 

nachvlinder_studio1-1_02-72nachvlinder_studio1-1_02-72

ONDERZOEK


 

IN OPDRACHT VAN
Woonbedrijf

MEDE MOGELIJK DOOR
Prins Bernhard Cultuurfonds
Gemeente Eindhoven

FOTOGRAAF 
Wouter Kooken

UITVOERENDE PARTIJEN 
Sticker Company
 

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

ADRES
Prins Hendriklaan 10
3071 LD Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl