More selected projects

LEVENSGROTE DIERENCOLLECTIE
MAAKT URBANE BIODIVERSITEIT ZICHTBAAR


stedelijke
zoogdierencollectie

Een collectie levensgrote zoogdieren toont hoe natuur en stad verweven zijn. Op eigen initiatief onderzocht Studio 1:1 hoe stedelijke biodiversiteit de plek kon krijgen die het verdient.

Met een collectie van alle in een gebied levende zoogdieren is hieraan vormgegeven in samenwerking met de Zoogdieren Vereniging. Hierbij is oog voor alle dieren, waarmee er net zoveel ruimte is voor de woelmuis als voor de das. Naast het verhogen van draagvlak voor natuurbehoud onder bewoners, experimenteert de Stedelijke Zoogdierencollectie met manieren om de stedelijke natuur zowel een rol te geven als kunst èn als kwaliteitsmeter.

→ kan biodiversiteit 
   een graadmeter zijn
   voor de kwaliteit van 
   onze leefomgeving? 

 

_Zoogdieren-Dwingelderveld_Zoogdieren-Dwingelderveld

BEELDMATERIAAL


 

De Stedelijke Zoogdierencollectie is ontstaan uit een brede zoektocht naar de zichtbaarheid van stedelijke natuur. Hoewel het aan specialistische informatie niet ontbreekt over het gedrag van de stadsmuis of de stedelijke vos, viel het op dat de natuur in de stad alleen op verwachte plekken als parken een podium krijgt. Uitgaande van de waarde van biodiversiteit, heeft Studio 1:1 in samenwerking met de Zoogdiervereniging de zoogdierenpopulaties van verschillende stedelijke gebieden in kaart gebracht en weergegeven. 

Het resultaat was een experiment met vormen van het tastbaar maken van iets dat normaal buiten de dagelijkse belevingswereld valt. In de Stedelijke Zoogdierencollectie heeft de stadsfauna een gezicht gekregen dat verder gaat dan iconische soorten. De levensgrote sculpturen geven inzicht in de diversiteit en voldoen aan de esthetische verwachting die samenhangt met vertoning in de publieke ruimte. Met de Stedelijke Zoogdierencollectie is daarmee een vorm gevonden om via identificatie met de woongemeente draagvlak aan te moedigen voor (stads)natuur. 

ONDERZOEK


 

IN OPDRACHT VAN
Eigen initiatief

EXTERN DESKUNDIGEN 
Zoogdierenvereniging
→ Ecoloog Gemeente Eindhoven

TENTOONSTELLINGEN
Rotterdam, Dag van de Architectuur
→ Kolderveen, Soil Sample
 

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

BEZOEKADRES
Delftseplein 36
3013 AA Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl