More selected projects

ONDERZOEK EN ANALYSE NAAR KANSEN RONDOM 
KLIMAAT ADAPTATIE EN ZICHT OP GROEN


klimaat adaptief balkon
 

Binnen onze samenwerking met BrabantWonen hebben we samen innovatieve ideeën ontwikkeld, waaronder het concept van klimaat adaptieve balkons. Dit concept is zorgvuldig doordacht en heeft geleid tot de creatie van een catalogus waarin verschillende klimaat adaptieve (balkon)toepassingen worden beschreven, en waar deze op gestapelde bouw kunnen worden toegepast.

 

 

In essentie onderzoekt dit concept waar de mogelijkheden liggen voor BrabantWonen om gestapelde bouw klimaat adaptief te maken. Dit omvat zowel bestaand vastgoed als renovatie- en nieuwbouwprojecten.

posters mock uppposters mock upp

DRIE UITGANGSPUNTEN


Een ontwerpstudie naar klimaatadaptieve balkons bij renovatie, nieuwbouw en bij bestaande sociale woningbouw. Door deze drie sporen te volgen kunnen we bijdragen aan een veerkrachtige en duurzame leefomgeving, zowel voor huidige als toekomstige bewoners.

Klimaatadaptief balkon bij renovatie:
Bij aanvang van een renovatieproject is het essentieel om de biodiversiteit en klimaatadaptatie rondom het complex te evalueren. Een 'klimaat quick scan' biedt inzicht in knelpunten en kansen zoals wateroverlast en hitte. Renovatiewerkzaamheden bieden een uitstekende gelegenheid om bestaande balkons om te vormen tot klimaatadaptieve balkons.
 

 

Klimaatadaptief balkon bij nieuwbouw:
Bij de start van een nieuwbouwproject is het van belang om de biodiversiteit en klimaatadaptatie op en rondom het toekomstige complex te onderzoeken. Een 'klimaat quick scan' biedt inzicht in knelpunten en kansen met betrekking tot wateroverlast en hitte. Nieuwbouw biedt de kans om vanaf het begin het gebouw klimaatadaptief te maken door dit te integreren in het Programma van Eisen (PVE) en tijdens de ontwerpfase.

Klimaatadaptief balkon bij huidige bebouwing:
Bij bestaande bebouwing liggen kansen op individueel niveau. Bewoners kunnen worden geïnformeerd over de noodzaak van klimaatadaptatie, zoals het verminderen van hittestress en wateroverlast. Op deze manier kunnen ze bijdragen door hun balkons klimaatadaptief te maken.

NOODZAAK IN BEELD


In de toekomst zal klimaatverandering leiden tot een stijging van de temperatuur. Vooral in stedelijke gebieden zal het 'hitte-eiland effect' toenemen als gevolg van bebouwing en verharding, wat resulteert in hogere temperaturen dan in landelijke gebieden. Deze hitte heeft vooral negatieve gevolgen voor kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid. Daarnaast zal door de groei van de bevolking, uitbreiding van infrastructuur en toename van auto's de luchtkwaliteit in en rond stedelijke gebieden afnemen.

Door de veranderende klimatologische omstandigheden zullen in de toekomst ook meer en intensere regenbuien voorkomen. Met name in bebouwde gebieden kunnen deze 'piekbuien' lokaal voor aanzienlijke wateroverlast zorgen. Wereldwijd, ook in Nederland, staat de biodiversiteit onder druk. Het aantal plant- en diersoorten neemt af, mede door bebouwing en verharding van de omgeving, wat resulteert in een afname van groene ruimte in stedelijke gebieden.

ONTWERP STRATEGIE


Op vier 'klimaatkaarten' van Oss wordt duidelijk waar actie nodig is. Zo kunnen we zien in welke gebieden het bijvoorbeeld te warm wordt en waar wateroverlast ontstaat tijdens piekbuien.

Daarnaast hebben we gekeken naar de projecten van BrabantWonen op het gebied van renovatie en nieuwbouw. Hieruit zijn enkele locaties naar voren gekomen die verder onderzocht zullen worden om de studie te verdiepen.

IN OPDRACHT VAN
→ st. Joseph

ONDERZOEK & ONTWERP
→  Studio 1:1

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

ADRES
Prins Hendriklaan 10
3071 LD Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl