More selected projects

EEN LEVENDE SCHIMMEL-KAART
LAAT ZIEN HOE BOMEN ONDERGRONDS VERBONDEN ZIJN


schimmelkaart

Met de ‘Schimmelkaart Rotterdam’ maakt STUDIO 1:1 ondergrondse onzichtbare verbindingen zichtbaar! In deze bijzondere levende en groeiende kaart wordt langzaam zichtbaar hoe het stadsgroen en bomen in Rotterdam ondergronds middels een myceliumnetwerk met elkaar is verbonden.

Bewoners maken steeds intensiever gebruik van alle groene plekken in Rotterdam. Het belang dat, voor een sterk stedelijk ecologisch netwerk, al dat groen met elkaar verbonden moet zijn, wordt niet altijd beseft. Dit gaat om bovengrondse verbindingen voor flora en fauna maar ook om een gezond bodemleven.

Schimmelkaart OMI Wood Wide WebSchimmelkaart OMI Wood Wide Web

ONTWERP


 

Het doel van de Schimmelkaart Rotterdam is drieledig. Enerzijds is het een bijzondere levende installatie die de aandacht moet trekken van de kijker. De installatie van schimmeldraden die voor de kijker ook als metafoor kan dienen om op een andere manier naar de stad te kijken. Een gespreks-starter om met elkaar hierover in gesprek te gaan en gedachtes uit te wisselen. Tot waar komen de schimmeldraden? Welke plekken in de stad kunnen meer groen gebruiken? Welke gebieden zijn goed verbonden, welke juist niet? Anderzijds is het doel van de Schimmelkaart ook om het belang en de werking van de ondergrond te visualiseren zodat mensen hier meer bewust van worden.

Tot slot is het doel van de Schimmelkaart dat mensen de waarde van groen in de stad, stadsnatuur, meer gaan zien en waarderen. Dat elk stukje groen, gras, boom en tuin onderdeel is van een stedelijk ecologische systeem. De schimmelkaart laat zien dat al die kleine stukjes groen ondergronds met elkaar verbonden zijn, waardoor de link kan worden gelegd dat het ook van belang is dat je daar als individu aan bijdraagt. STUDIO 1:1 heeft de schimmelkaart gepresenteerd bij OMI (Office for Metropolitan Information) en is mede mogelijk gemaakt door Stichting Droom en Daad.

 

overzicht schimmelkaart 1170x780 studio1op1overzicht schimmelkaart 1170x780 studio1op1
Schimmelkaart macroSchimmelkaart macro
Schimmelkaart Miriam broedSchimmelkaart Miriam broed

WOOD WIDE WEB


Al is de communicatie tussen bomen in de stad niet zichtbaar; ook Rotterdamse bomen maken contact met elkaar via het ‘Wood Wide Web’. Een ondergronds netwerk van schimmeldraden, bacteriën en boomwortels zorgt ervoor dat planten grondstoffen kunnen uitwisselen. In de bodem leven de wortels van de boom in symbiose met verschillende paddenstoelen, waarin de boom suikers ruilt voor stikstof. De WUR (Wageningen University & Research) en de Standfort University brachten het Wood Wide Web, dat zich over de hele wereld uitstrekt, in kaart.

Uit dit onderzoek bleek ook dat door klimaatverandering en de toename van stikstofrijke kunstmest, deze schimmelsoorten afnemen. Dit is slecht nieuws, want deze schimmeldraden hebben een belangrijke functie in vochtregulatie van de bodem, afgifte van nutriënten en de opname van koolstof. Kortom, ook voor Rotterdam zijn deze netwerken onmisbaar voor de ecologie van de stad.

 

mycelium studio1op1-01mycelium studio1op1-01

EXPO


 

22 december 2022 in OMI is de ‘Schimmelkaart Rotterdam’ te bezichtigen.  STUDIO 1:1 maakt ondergrondse onzichtbare verbindingen zichtbaar! Sinds corona is het gebruik van de stad en de manier hoe we onze openbare ruimte waarderen sterk veranderd. Er maken steeds meer mensen gebruik van de openbare ruimte. De eigen wijk dicht bij huis, of (wandel)routes door de stad,

maar ook groen in de stad wordt steeds meer gewaardeerd en gebruikt. Van tuin tot stadspark; bewoners maken steeds intensiever gebruik van alle groene plekken in Rotterdam. Het belang dat, voor een sterk stedelijk ecologisch netwerk, al dat groen met elkaar verbonden moet zijn, wordt niet altijd beseft. Dit gaat om bovengrondse verbindingen voor flora en fauna maar ook om een gezond bodemleven.

 

IMG_8444IMG_8444

MET DANK AAN

→ Stichting Droom en Daad
→ OMI Rotterdam

ONDERZOEK & ONTWERP
→  Studio 1:1