More selected projects

ONDERZOEK EN ANALYSE
NAAR KANSEN RONDOM 
BIODIVERSITEIT IN BOXTEL 


kansenkaart 
biodiversiteit
 

In opdracht van woningcorporatie St. Joseph heeft Studio 1:1 onderzoek gedaan naar biodiversiteit, water, hitte in Boxtel. Aanleiding was dat St. Joseph op zoek is naar strategische koppelingen tussen hun woonbezit, huurders, en klimaatadaptieve maatregelen zodat ze kunnen inzetten op een groene, gezonde leefomgeving voor hun huurders. Studio 1:1 heeft eerst ingezet op breed inhoudelijk onderzoek, als basis. Hierbij is bijvoorbeeld gekeken naar woonbezit van St. Joseph, bedrijfsprocessen, beleid en

 

visie, grondeigendom, groeneigendom, etc. Ook hoe bijvoorbeeld de huidige aanpak van St. Joseph is rondom nieuwbouw, renovatie en sloop van woningen. Het resultaat hiervan zijn kansenkaarten voor groen, water en sociaal. Hierin heeft Studio 1:1 een aantal strategische kansen inzichtelijk gemaakt zoals bijvoorbeeld een koppeling tussen luchtvervuiling in een specifieke wijk en het aanplanten van groen dat fijnstof vermindert. 

IMG_3689IMG_3689
posters-mock-upposters-mock-up

IN OPDRACHT VAN
→ st. Joseph

ONDERZOEK & ONTWERP
→  Studio 1:1

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

ADRES
Prins Hendriklaan 10
3071 LD Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl