More selected projects

VIADUCTEN ALS PLEK
VOOR GROENE- EN SOCIALE VERBINDING


shadow spaces

Door de toename van hittestress en wateroverlast zal er in de toekomst steeds vaker behoefte zijn aan openbare ruimte die schaduw en beschutting biedt. Tal van viaducten in stedelijk gebied bieden die beschutting. Aan de hand van een ‘catalogus met groene- en sociale toepassingen’ ontstaat een locatie-specifiek ontwerp. De ruimte onder en rondom een viaduct kan daarmee een plek worden voor sport, sociale ontmoeting en -verbinding en kunnen het groene ‘pocket parks’ worden waardoor stedelijk groen wordt verbonden.

→ Winnaar
Sweco Design Challenge 2021

shadowspaces 2000x1333shadowspaces 2000x1333

SCHADUW PLEKKEN


EEN NIEUWE VISIE VOOR ONBENUTTE RUIMTE ONDER VIADUCTEN.


 

Onderzoeks- en ontwerpbureau STUDIO 1:1 ziet alle potentie in de vele onbenutte ruimtes onder viaducten en bruggen. Met oog op het veranderende klimaat, waarin het heter zal worden en het vaker en harder zal regenen, lenen deze ruimtes zich uitstekend voor de toenemende behoefte aan schaduw en beschutting.

Een gebiedsanalyse maakt inzichtelijk bij welke overbrugging er het meeste sprake is van hittestress en wateroverlast. En in welke wijken de meeste behoefte is aan openbare ruimte die sociaal contact versterkt of waar het aantal speelvoorzieningen laag is. STUDIO 1:1 ontwierp een catalogus voor groene- en sociale toepassingen.

EEN CATALOGUS


 

De catalogus bevat verschillende elementen die zijn te combineren tot een samenhangend ontwerp, waarmee een overbrugging verandert in een plek voor bijvoorbeeld sport, ontspanning, spelen, sociale ontmoetingen of groene verbinding.

Denk aan stijlvolle elementen die speelvoorzieningen vergroten, of elementen die slim omgaan met overschotten en/of tekorten van water in vorm van waterberging.

IN OPDRACHT VAN
→ DDF DUTCH DESIGN FOUNDATION

 

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

BEZOEKADRES
Delftseplein 36
3013 AA Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl