More selected projects

DOOR BEWONERS NAUWKEURIG TE
INFORMEREN OVER HUN 'BIJZONDERE BUREN'

KAN HUN ONVEILIGHEIDSGEVOEL AFNEMEN.


bijzondere buren

Burghplan. Zomaar een ­wijk in Stratum. De meeste mensen kennen er hun buren en de mensen in hun straat. Er lijkt op het eerste gezicht niet veel aan de hand te zijn in Burghplan. Toch is de wijk door de Gemeente en Woonbedrijf aangewezen als actiegebied. Omdat de wijkscores wat achterblijven. En omdat uit de statistieken blijkt dat bewoners zich er onveilig voelen. De harde veiligheidscores zijn echt niet hoog. Maar waar komt dan toch dat onveiligheidsgevoel vandaan? Wat maakt dat mensen zich juist in dit wijkje onveilig voelen?

→ DUTCH DESIGN WEEK 2016
   'SOCIAL DESIGN STRAAT'

 

1op1_E6A55521op1_E6A5552

WIJKONDERZOEK & EXPOSITIE DDW


 

STUDIO 1:1 deed voor Woonbedrijf onderzoek naar de veiligheidsgevoelens in Burghplan. Ze gingen de wijk in en spraken met de bewoners. Zij zoomden in op mensen in de wijk en hun persoonlijke verhaal. Ze zoomden uit op de grotere relevante maatschappelijke vraagstukken. Langzamerhand werd blootgelegd dat een deel van dat

onveilige gevoel in de wijk voortkomt uit de beelden over hun medewijkbewoners, hun buren. Dat het gaat over buren waar mensen zich wat ongemakkelijk bij voelen. Buren die zich ‘anders’ gedragen. Buren met een bepaalde ‘achtergrond’. Buren met een psychische stoornis. Dit gehele onderzoek is visueel tentoongesteld op Dutch Dedign Week 2016.

studio-1-1-ddw-16-07-webstudio-1-1-ddw-16-07-web
studio-1-1-ddw-16-20-webstudio-1-1-ddw-16-20-web

INCLUSIEVE SAMENLEVING IN BUGHPLAN


 

Mensen vinden het vaak moeilijk om te praten over psychische problemen. Het gevolg is dat ze er alleen voor staan. Psychische en psychiatrische problemen komen vaker voor dan de meeste mensen denken. Veertig procent van de Nederlanders krijgt er ooit in zijn leven last van.Buren zijn een erg belangrijke schakel wanneer iemand hulp nodig heeft. Omdat steeds vaker bewoners mét psychische problemen en bewoners zonder psychische problemen samenwonen in een gewone wijk, lijkt het voor de hand te liggen om te zoeken naar methodes om dat samenwonen van die twee groepen beter te begeleiden.

Door middel van vier vormgegeven aanpassingen aan voorwerpen in de openbare ruimte, worden bewoners geïnformeerd over hun ‘bijzondere buren’. Normale, standaard voorwerpen die iedereen kent, zoals een bankje, een zebrapad en een fietsenrek. Maar dan zo aangepast, waardoor ze afwijken van wat standaard is. Informatie bij de ontwerpen laat zien dat bijvoorbeeld 4 op de 10 Nederlanders wel eens met een psychisch probleem zit. Door een wijk goed te informeren over hun ‘bijzondere buren’, kan een gesprek hierover op gang komen.

4-flyers-liggen4-flyers-liggen

PROJECT SAMENVATTING


 

BURGHPLAN


 

IN OPDRACHT VAN
→ Woonbedrijf Eindhoven

BETROKKEN PARTIJEN
→ GGZE
→ Wij Eindhoven

FOTOGRAAF
  Wouter Kooken

studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Hierin focussen zij zich op sociale en ecologische vraagstukken. Hierin staat de mens en haar omgeving centraal.

                     

ADRES
Prins Hendriklaan 10
3071 LD Rotterdam

+31 010 3070 682
info@studio1op1.nl