More selected projects

COMPLEXE INFORMATIE, BEGRIJPELIJK
IN EEN STRIPVERHAAL


info strip

Doeltreffende stripcommunicatie naar bewoners bij onderhoud. Studio 1:1 en Studio Maatwerk ontwikkelde een methode om de bewonerscommunicatie doeltreffender en aantrekkelijk te maken door een het inzetten van een stripverhaal.

Stripverhalen maken tijdens het project op een leuke manier alle facetten begrijpelijk voor alle bewoners. De verschillende communicatieproducten zijn opgebouwd rondom een stripverhaal en maken de communicatie in één klap herkenbaar. Sociale elementen zorgen voor betrokkenheid, zoals het persoonlijk laten aanbieden van de stripverhalen door bouwpersoneel.

→ 1e prijs door oa 
   vernieuwende communicatieaanpak
   SUPPLY CHAIN AWARD

I MG_2069I MG_2069

SPIK & SPANG | WOONSTAD ROTTERDAM


 

In opdracht van Woonstad Rotterdam is de infostip ‘Spik & Spang’ ontwikkeld. Deze strip is een nieuwe communicatieaanpak rondom de onderhoudswerkzaamheden van de woningen aan de Van Lennepstraat in de wijk Spangen. Het beoogde resultaat is een grote betrokkenheid van bewoners, een hoge tevredenheid over de communicatie rondom 

het gehele traject. Daarnaast is er een hoge deelname bij keuzes die gemaakt moeten worden. Naast deze strip zijn er ook informatiepanelen en nieuwsbrief templates ontwikkeld. 

posters-mock-uppposters-mock-upp

RONNY'S RENOVATIE | WOONSTICHTING THUIS EINDHOVEN


 

In opdracht van 'Woonstichting Thuis' zijn er in totaal 3 strips ontworpen. De strips bevatten informatieve verhalen over de renovatie van flatgebouwen aan de Offenbachlaan in Eindhoven. Naast strips bevat dit project ook deurhangers, attentie kaarten, bouwborden, nieuwsbrief template en buurtborden. Hiervoor werd illustrator Kees Peerdeman in de arm genomen. Met visuele herkenning als basis, zijn innovatieve en onconventionele communicatie-instrumenten ontwikkeld om specifieke woondoelgroepen te bereiken.

Voorbeelden hiervan zijn deurhangers en bouwborden. Opdrachtgever Woonstichting 'thuis realiseerde zo een toegenomen effeciëntie in de communicatie en bijkomende besparingen in kosten. Vanwege het initiële succes, biedt Studio 1:1 nu op infostrip.nl bewonerscommunicatie op maat aan bij groot onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Locatie: Blaarthem, flats Offenbachlaan in Eindhoven.

communicatie strip bouwbordcommunicatie strip bouwbord

RENOVATIE | WOONSTICHTING THUIS EINDHOVEN


 

Drie strips in het teken van renovatie en grootonderhoud in de wijk Naastenbest-Oost. In opdracht van 'Woonstichting thuis' te Eindhoven. 

Dit project bevat naast strips ook deurhangers, attentie kaarten en een nieuwsbrief template. Locatie: Naastenbest oost, flats kijkduinstraat in Best, 12-2014 t/m 07-2015. 

SLOOP | ST JOSEPH BOXTEL


 

In opdracht van 'Woonstichting St. Joseph zijn er in totaal 4 strips ontworpen. De strips bevatten informatieve verhalen over de sloop van huizen in de wijk Breukelen. Het ging hierbij om de Hendrika van Haeftenstraat en Van Hugenpothstraat te Boxtel. 

Dit project bevat strips, deurhangers, bouwborden, nieuwsbrief template en informatie panelen. 

UITBREIDING


 

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

BEZOEKADRES
Delftseplein 36
3013 AA Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl