More selected projects

EEEN TIJDELIJK PARK
ALS INTERVENTIE VOOR MEER PERMANENT GROEN.


pop-up stadspark

Het Burgemeester Loeffplein is veranderd in een groene oase. Op vrijdag 14 juli 2023 is het Pop-up Stadspark officieel geopend door wethouders Ralph Geers en Mike van der Geld. Een pop-up stadspark met bomen, planten, struiken, speelelementen en stoeltjes waar bezoekers even kunnen uitrusten en ontmoeten. Enerzijds om aandacht te vestigen op een veranderend klimaat en hoe je daar als stad mee om kunt gaan, anderzijds om bewoners en bezoekers een aangename plek te bezorgen in de binnenstad van Den Bosch.

Het is bewust een tijdelijk stadspark, om te leren door te doen en hopelijk zet het aan tot meerdere initiatieven en collectieve verantwoordelijkheid op dit thema.

leon van den broek 2048x1355leon van den broek 2048x1355

AANLEIDING


 

De laatste jaren is er veel aandacht voor vergroening van versteende binnensteden. Deze vergroening is een belangrijk antwoord op de uitdaging van toenemende hittestress in steden. Daarnaast zorgt vergroening voor een betere biodiversiteit en verbetert het de aantrekkelijkheid van de leefomgeving. In opdracht van Stichting Den Bosch & Partners heeft STUDIO 1:1 een ontwerp gemaakt voor tijdelijk park op het Burgemeester Loeffplein in het centrum van Den Bosch. Het park creëert een plek om te ontspannen voor bezoekers en bewoners, maar het heeft daarnaast een rol om de biodiversiteit en de leefbaarheid in de stad te verbeteren.

 

Het park is er ook om inwoners, cultuurmakers en bezoekers met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door lezingen te organiseren of een muzikale jamsessie te houden. Dit project is bedoeld als interventie om aandacht te vragen voor vergroening en verbetering van de leefbaarheid van de binnenstad. Alle belanghebbenden in de binnenstad van Den Bosch zijn het er over eens dat het kernwinkelgebied een stuk groener kan. Je kunt heel lang praten over hoe dat zou moeten, maar met tijdelijke experimenten kun je ook concreet laten zien hoe het kan.

foto 1170x780 2000 x 1333 v1foto 1170x780 2000 x 1333 v1

ONTWERP


 

Het ontwerp voor het pop-up park is zo ingestoken dat vanuit de huidige situatie (een versteend plein) een maximaal groen resultaat en beleving behaald wordt. Door de positie onder en rondom de reeds bestaande bomen te gebruiken, worden deze enorm versterkt, waardoor het een groen geheel vormt. Wanneer bezoekers in het gras van het pop-up park zitten, bieden de huidige bomen direct schaduw en verkoeling tijdens hete dagen. Rondom de bomen zijn clusters van planten, bloemen en struiken gepositioneerd waarmee het groen van de bomen wordt versterkt en dichte begroeide plekken ontstaan met voldoende ‘body’ en volume zodat het groen gehalte binnen het tijdelijke park goed tot zijn recht komt.

 

 

Aanvullend op het groen is een belangrijk aanvullend aspect een vlonder pad dat dwars door het tijdelijke parkje loopt. Onderdeel van dit pad zijn zit- en speelelementen waardoor het parkje ook als speel- en sportplek gebruikt kan worden. Dit idee sluit goed aan bij de winkeliers en biedt ruimte voor diverse activiteiten, zoals een parcours of lessen voor sportclubs. Het opvallende kleurgebruik zorgt ervoor dat de lijn goed zichtbaar is. Het Loeffplein staat voor groen en gezondheid, en het idee kan eenvoudig worden geprogrammeerd, bijvoorbeeld met yoga-sessies, een juice-bar en boomstamrennen. Een calorie-teller en weegschaal zijn ook mogelijkheden.

Visual 3 1170 x 780 v1Visual 3 1170 x 780 v1
Visual 2000 x 1333 v1Visual 2000 x 1333 v1

IN OPDRACHT VAN
→ DEN BOSCH PARTNERS

PARTICIPATIE & ONTWERP
→  Studio 1:1

UITVOERING
→  Soontiëns Hoveniers

→  Metaalplan

Fotografie: Leon van de Broek