More selected projects

EEN GROENE- EN EETBARE
BINNENTUIN VOOR SENIOREN 


driek van erpstraat

Voor de binnentuin van het seniorencomplex aan de Driek van Erpstraat is Oss heeft STUDIO 1:1 in opdracht van woningbouwcorporatie BrabantWonen een ontwerp gemaakt. Door middel van een, door STUDIO 1:1

ontwikkelde, participatie-methodiek is er samen met huurders een samenhangend ontwerp te gemaakt met oog voor biodiversiteit, eetbaar groen en plek voor contact tussen huurders.

Cover Driekvan Erpstraat, Studio1op1Cover Driekvan Erpstraat, Studio1op1

ONTWERP


 

Vanuit actieve betrokkenheid van bewoners van het seniorencomplex van het complex in Oss is het project ontstaan. Zij hadden de wens om het binnenterrein aan te pakken, verschillende delen van de huidige beplanting was verouderd en de indeling voldeed niet meer aan de wensen van de bewoners. In het ontwerp heeft, na participatie met bewoners, STUDIO 1:1 ingezet op een centrale plek waar bewoners kunnen zitten onder een speciaal voor dit project ontworpen pergola. De huidige picknick banken zijn hierbij gebruikt voor deze plek. Dicht bij deze plek zijn meerdere grote moestuinbakken op hoogte toegevoegd. Bewoners hadden de sterke wens voor meer plek om aan de slag te gaan met groenten, fruit, en planten. Doordat deze bakken op (sta) hoogte zijn, zijn ze goed geschikt voor senioren.

Het regenwater dat op het dak van de bergingen valt wordt opgevangen in regentonnen, zodat dat het water kan worden gebruikt voor de moestuinbakken. Verder is de huidige structuur van het binnenterrein aangehouden. Daarbinnen zijn de planten en plantvakken die aan vervanging toe waren opnieuw ontworpen met diverse planten, bloemen, en heesters van inheemse soorten. Met aanleg voor grondverbetering zorgt deze ingreep voor een mooie, kleurrijke en biodiverse binnentuin in de komende jaren. Ook is er, na wens van bewoners, een jeu de boule baan onderdeel van het ontwerp, en een kleine ‘terp’ in het gras waarop verschillende fruitbomen zijn aangebracht. Hiermee wordt de ‘eetbare binnentuin’ versterkt. 

 

Driep van Erp Plattegrond, Studio1op1Driep van Erp Plattegrond, Studio1op1
Driek van Erp, studio1op1 v2kopieDriek van Erp, studio1op1 v2kopie

PARTICIPATIE


 

Na meerdere succesvolle participatie- en ontwerp processen zoals het Park Belvedère, het Achterhamplein en het Klaproosplein heeft STUDIO 1:1 het Participatie Spel ontwikkeld: een succesvolle participatie-methodiek waarmee bewoners écht gezamenlijk tot een biodivers en klimaatadaptief ontwerp komen. Deze methodiek levert een uitgewerkt ontwerp op met draagvlak onder bewoners. De plannen zijn binnen budget én bewoners leren elkaar goed kennen. 

De afgelopen jaren heeft Studio 1:1 deze participatiemethodiek meermaals succesvol toegepast. Na de participatie verwerkt Studio 1:1 de input tot een definitief ontwerp, waarna het gerealiseerd wordt. Deze participatieaanpak is zeer geschikt voor gemeenten en woningbouwcorporaties die de ambitie hebben om bewoners écht te betrekken bij de leefomgeving. Bijvoorbeeld bij renovatie, nieuwbouw of gebiedsontwikkeling.

 

Mockups DesignMockups Design
Driek van Erpstraat Uitkomst, Studio1op1Driek van Erpstraat Uitkomst, Studio1op1
Driep van Erp Terugkoppeling, Studio1op1Driep van Erp Terugkoppeling, Studio1op1

IN OPDRACHT VAN
→ Woningbouwcorporatie BrabantWonen

PARTICIPATIE & ONTWERP
→  Studio 1:1

UITVOERING
→  DonkerGroen