EEN ONTWERPEND ONDERZOEK NAAR
NIEUWE ICONEN IN HET LANDSCHAP.


van gogh nationaal park
 

Kijken naar het landschap ‘door de ogen van' Van Gogh. De 'route van...' kaart toont individuele verhalen, belevingen en locaties als hedendaagse landmarks in het Van Gogh Nationaal Park. Het nodigt uit om bewust te kijken en kenmerkende eigenschappen van je omgeving te observeren.

De kaart met ‘harde data’ laat de potentie van het toekomstige landschap zien en de manier waarop we het gebruiken. Kunnen alle boeren locaties een startpunt van een wandelroute zijn? Kunnen nieuwe routes letterlijk door het boerenlandschap en langs toekomstige heggenstructuren lopen?

Van Gogh FolderVan Gogh Folder

DE VERKENNING


Het Van Gogh Nationaal Park (VGNP) is een brede beweging van overheden, organisaties, instellingen, bedrijfsleven en toerisme in Brabant. In 2016 hebben partners in Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en Nationaal Landschap Het Groene Woud de krachten gebundeld om te komen tot VGNP. Van Gogh Nationaal Park is een Nationaal Park nieuwe stijl. De ambities van het VGNP staan in een Masterplan: schetsboek voor het landschap van de 21e eeuw. Onderdeel in dit masterplan is een ontwikkellijn gericht op de ontwikkeling van natuurbeleving en duurzaam (cultuur)toerisme. 

Hierin wordt ook de mogelijkheid van ‘iconische landmarks’ benoemd. Dit was voor Kunstloc, als samenwerkingspartner van het VGNP, aanleiding voor de opdracht van deze verkenning. Hoe moeten deze iconen eruit zien? Hoe maken ze een verbinding met het landschap? Moeten het wel fysieke iconen worden? De vragen rondom deze ontwikkellijn bracht tot opdracht aan Studio 1:1 ‘wat heeft het gebied nodig om (meer) verbonden te raken met het VGNP?

Mockups DesignMockups Design

HARDE DATA: POTENTIE VAN BOEREN LOCATIE'S


Na analyse van het masterplan van het VGNP heeft Studio 1:1 ingezet op ontwerpend onderzoek naar gebruik van een (recreatief)gebied. Bijvoorbeeld welk type doelgroep met name het wandelnetwerk gebruikt. Waar komen zij vandaag? Hoe veel kilometer zijn bezoekers bereid om af te leggen in relatie tot de lengte van de wandeling of fietsroute? Ook heeft Studio 1:1 gekeken naar de manier en de plek hoe bezoekers een gebied bezoeken. Komen mensen bijvoorbeeld veel met de auto naar een parkeerterrein van een natuurgebied om vervolgens een wandeling te maken van een uur? Waar kan je dan komen als je naar alle locaties van openbaar vervoer kijkt? 


 

Dan zie je een andere dekking van de bereikbaarheid van het VGNP van als je enkel naar de officiële parkeerplekken kijkt. Dit heeft onder andere tot de gedachte geleid ‘wat als alle boeren locaties in het VGNP als startpunt van een wandelroute fungeren’? Welke boeren doen dat op dit moment al? En vooral waar ligt de potentie om dit nog te ontwikkelen? Deze verkenning van ‘harde data’ heeft Studio 1:1 samengebracht in een kaart waarin de potentie van die boerenlocaties te zien is, in relatie tot natuurgebieden, stedelijk gebied en het huidige wandelroutenetwerk.  

ZACHTE DATA: DE ROUTE VAN....


Aanvullend op de gebiedsanalyse heeft Studio 1:1 ingezet op de beleving van het gebied door bewoners en bezoekers. Op zoek naar de vraag wat mensen kenmerkend vinden aan het gebied, of ze het ‘Van Gogh Nationaal Park’ kennen en op zoek naar wat het VGNP nodig zou hebben om meer verbonden te worden. Deze individuele verhalen, belevingen en locaties heeft Studio 1:1 uitgewerkt in een visuele belevingsroute. ‘De Route Van…’. 

Kijken naar het landschap ‘door de ogen van' Van Gogh. De 'route van...' kaart toont individuele verhalen, belevingen en locaties als hedendaagse landmarks in het Van Gogh Nationaal Park. Het nodigt uit om bewust te kijken en kenmerkende eigenschappen van je omgeving te observeren.

Van Gogh map verkenning gesprekVan Gogh map verkenning gesprek
Van Gogh map verkenningVan Gogh map verkenning

IN OPDRACHT VAN
→ Kunstloc i.s.m. Van Gogh Nationaal Park


ONDERZOEK & ONTWERP
→  Studio 1:1

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

ADRES
Prins Hendriklaan 10
3071 LD Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl