More selected projects

EEN ONTWERP VOOR EEN
GROENE EN KOELE BINNENTUIN


asmunt
 

In opdracht van woningcorporatie Mooiland heeft Studio 1:1, na participatie met bewoners, een groen- en klimaatadaptief ontwerp gemaakt voor het seniorencomplex aan de Asmunt in Empel. Het binnenterrein was volledig bestraat waardoor de warmte tijdens hete zomerdagen erg bleef hangen.

Met dit nieuwe ontwerp is de binnentuin van het complex groener en klimaatadaptiever. STUDIO 1:1 heeft ingezet op een participatiesessie met de bewoners om op te halen wat er speelt en wat de dromen en wensen van bewoners zijn. Deze input heeft STUDIO 1:1 verwerkt in een groen- en koel ontwerp voor de binnentuin.

Asmunt Tuin v2Asmunt Tuin v2

ONTWERP


 

Op het binnenterrein is maximaal ingezet op vergroening door het gedeelte tussen het complex gelegen te ontharden en vergroenen. Alleen de huidige inrit en parkeerplekken zijn behouden gebleven. Vanuit de bewoners kwam de wensen dat de huidige zitplekken, naast de twee serre’s, behouden bleven en dat toegankelijkheid van  het looppad belangrijk waren. Vanuit die gedachte is in het ontwerp ingezet op twee paden, van strakke klinkers, die vanaf de achterdeur direct naar de parkeerplek lopen. Middels een pad in de vorm van een halve cirkel loopt ja vanaf het ene terras, via de centrale boom met boombank, naar het andere terras. 

Middels regentonnen zijn een aantal regenpijpen afgekoppeld van het riool. Wat ook naar voren kwam tijdens de participatie met bewoners dat de twee serre’s erg heet kunnen worden als de zon erop staat. Om die rede zijn in het ontwerp leibomen opgenomen bij de serre zodat de schaduw van de bomen verkoeling biedt. Aan de buitenrand van het complex was het groen erg verouderd en op sommige delen groeide de planten niet optimaal. Vanuit bewoners kwam de wens op dit ook aan te pakken waarbij behoefte was aan eenheid en rust in de beplanting. Door het toevoegen van een haag en een mix van zelfde plantsoorten achter de haag, is deze eenheid gecreëerd.  

Asmunt TuinontwerpAsmunt Tuinontwerp
PLattegrond Asmunt_Tekengebied 1PLattegrond Asmunt_Tekengebied 1

PARTICIPATIE


 

Middels een participatie sessie met de bewoners van het complex is besproken wat de dromen, wensen en ideeën van bewoners zijn. Met verschillende panelen hebben de bewoners in werkgroepjes hun input kunnen delen. Zo was er de wens om de huidige boom een meer centrale plek te laten zijn in het ontwerp. Ook werd benoemd dat de serre erg heet kon worden, en dat toegankelijkheid van de paden belangrijk was. 

Na de participatie sessie heeft Studio 1:1 een ontwerp uitgewerkt, dat daarna is teruggekoppeld aan de bewoners. Dit met name om te toetsen of het ontwerp voldeed aan de verwachtingen van bewoners, waarbij nog ruimte was voor aanpassen of aanvullingen. Nadat het ontwerp positief was ontvangen is het gerealiseerd. 

Flyer v1Flyer v1
Posters AsmuntPosters Asmunt
Uitkomst Asmunt v1Uitkomst Asmunt v1

IN OPDRACHT VAN
→  Mooiland


PARTICIPATIE & ONTWERP
→  Studio 1:1

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

ADRES
Prins Hendriklaan 10
3071 LD Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl