More selected projects

ONDERZOEK & ANALYSE NAAR:
WAT ER SPEELT IN MUIZENBERG
EN KESTEREN


gebiedsonderzoek
breda
 

De Haagse Beemden, een relatief jonge wijk met ca. 29.000 bewoners. Het is een kindvriendelijke wijk en er is veel groen.
Toch is er sprake van diverse- en soms complexe problematiek. Overlast, vervuiling, verloedering, huurachterstand, lage sociale cohesie, hoge mate van anonimiteit. Bijkomend is dat de woningcorporaties en de Gemeente niet met ‘de gehele wijk’ in contact komen. Het wijkonderzoek bestaat uit drie delen; fase 1 de harde data, fase 2 zachte data en fase 3 onze adviezen ten behoeve van de wijk.

 

Laurentius, Alleewonen en de Gemeente Breda bundelen hun krachten om scherp te gaan krijgen wat er speelt in de wijk.
Er zijn in het verleden veel aannames gemaakt, maar niets is onderbouwd met data. Mensen willen niet alles vertellen en trekken liever de deur dicht en wonen in anonimiteit. Na een overleg tussen Studio 1:1 en bovengenoemde partijen, is de vraag aan Studio 1:1 gesteld om een onderzoek & analyse te starten naar ‘wat er speelt’ in Muizenberg en Kesteren. 

routes-los_bewerkt smalroutes-los_bewerkt smal

FASE 1 | HARDE DATA


 

Een goed vooronderzoek naar de wijk is noodzakelijk om tot kwalitatieve aanbevelingen te komen. Er is veel bekend over de wijk, maar voornamelijk gefragmenteerd waardoor er geen samenhangend geheel bestaat.

In deze eerste fase heeft Studio 1:1 zich gericht op veel data verzameling van informatie en onderzoeken die aanwezig zijn bij de corporaties en de gemeente (zoals bijvoorbeeld de cijfers van de Gemeente over veiligheid, leefbaarheid, etc). Aanvullend heeft Studio 1:1 feitelijk onderzoek gedaan naar de wijk, zoals historische- en stedenbouwkundige ontwikkeling, samenstelling, sociaal, doelgroep, initiatieven, netwerken, etc. Ook heeft Studio 1:1 reeds uitgevoerde geslaagde en niet geslaagde projecten analyseren.

→ anonieme woon -en leefomgeving
→ lage sociale controle 
→ veel inbraak, vandalisme & afval op straat
→ overzicht over muizenberg & kesteren

FASE 2 | ZACHTE DATA


 

Na afronding van de feitelijke kant van de wijk, heeft Studio 1:1 zich gefocust op de sociale ‘zachte’ kant. Wat speelt er, waar praten mensen over, waar klagen mensen over, hoe verschilt dit alles per doelgroep etc.  Studio 1:1 heeft deze ‘zachte’ data leesbaar en begrijpbaar samengevoegd zodat met de resultaten hiervan kan linken met de informatie uit Fase 1. De inhoud en uitkomst van deze Fase is belangrijk, gezien dit om nieuwe en tot nog toe moeilijk te grijpen informatie was.

→ onderzoek gemeente breda
→ wijkgesprekken
→ sociaal netwerk
→ positief & negatief
→ wijkveiligheid
→ ‘gouden’ tips
→ wijkprofessionals

sociaal-netwerkkaartsociaal-netwerkkaart

FASE 3 | CONCLUSIE & ADVIES


 

Op basis van de resultaten van Fase 1 en Fase 2 en de uitkomst van de 2 (werk)sessies met de Gemeente en woningcorporaties heeft Studio 1:1 het geheel geanalyseerd. Dit alles om tot waardevolle aanbevelingen te komen en een strategie te bepalen waarmee aan de essentie van aanwezigen problematieken gewerkt kan worden. De uitkomst van de aanbeveling is deels pragmatisch op te pakken zijn door de juiste partij, maar deels zullen ook specifieke aanpakken, projecten en/of interventies moet worden gestart om de kern van deze problematieken aan te pakken.

Studio 1:1 adviseert om in zetten op routes in de wijk.  Deze kunnen specifiek zijn voor een doelgroep en categorie. Bijvoorbeeld een groene-route, een speelplekken-route of een sociale-route. Hiermee worden de plekken en locaties in de wijk letterlijk beter en fysiek meer zichtbaar verbonden, maar ook inhoudelijk en organisatorisch. Hiermee worden benoemde punten aangepakt zoals betere- en overkoepelende communicatie. Door routes te combineren kan een versterking tussen doelgroep/categorie ontstaan;  bijvoorbeeld groene speelplekken!

FASE 4 | CONCEPT & ONTWERP


 

DE SPEELROUTE & SOCIALE ROUTE

In overleg met de Gemeente, woningcorporaties en betrokken partners, is gekozen om de 'speelroute' en 'sociale route' uit te voeren. De speelroute is een route door de wijk die alle bestaande speelplekken aan elkaar koppelt. Door middel van route aanduidingen worden kinderen en jongeren gestimuleerd om van meer verschillende speelplekken gebruik te maken. Op elke speelplek staat ook een aanduiding van de locatie zelf.De Sociale route verbind de huidige locatie's in de wijk met elkaar. Plekken waar veel te doen is voor- en door betrokken bewoners uit de wijk. De Sociale route benadrukt de locatie. Een gedeeld programma versterk te eenduidige communicatie richting de wijk zodat beter te zien is wat- waar te doen is. Op deze manier worden aspecten die al in de wijk aanwezig zijn versterkt!  

speeltuinenspeeltuinen

RESULTAAT


 

PROCES


 

IN OPDRACHT VAN
→ Gemeente Breda
→ Alwel
→ Laurentius

ONDERZOEK & ONTWERP
→  Studio 1:1

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

ADRES
Prins Hendriklaan 10
3071 LD Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl