More selected projects

EEN GROEN PARTICIPATIE ONTWERP
DE DAKTUIN


daktuin

STUDIO 1:1 heeft een ontwerp gemaakt voor daktuin op de Guido Gezellelaan in Den Bosch. In opdracht van woningbouwcorporatie BrabantWonen en op basis van ideeën en wensen van de bewoners van het duurzame gebouw. Door middel van een, door Studio 1:1 ontwikkelde, participatie-spel is er samen met huurders

een samenhangend ontwerp te gemaakt met oog voor biodiversiteit en plek voor sociaal contact tussen huurders. Door een retentielaag zal het dak ook regenwater kunnen vasthouden, waarmee bij (piek)buien niet direct het riool in stromen.

Daktuin bewonersontwerp studio1op1Daktuin bewonersontwerp studio1op1

ONTWERP


 

In het ontwerp heeft STUDIO 1:1 ingezet op het zo veel mogelijk groener maken van het dak door vaste inheemse planten die verschillende vlinders, vogels en insecten aantrekken. Goed dus voor de biodiversiteit. De indeling van het ontwerp is ontstaan vanuit de wens van bewoners om vanuit de twee toegangen tot het dak vanuit het trappenhuis via een pad van stadstenen door de daktuin te kunnen lopen. Het pad slingert door de daktuin heen en komt daarbij langs twee zitplekken,

verschillende uitkijkpunten aan de rand van de daktuin en een vlonder centraal in het ontwerp. De vlonder is ook ontstaan vanuit de wens van bewoners (tijdens het participatie-spel) om met elkaar op een centrale plek samen te kunnen komen. Deze plek wilde bewoners graag om elkaar te ontmoeten, yoga te kunnen doen of een verjaardag te vieren. Verder staan er op verschillende plekken moestuinbakken, waar bewoners bovenop hun dak groene kunnen verbouwen!

 

Plattegrond Daktuin Guido-01Plattegrond Daktuin Guido-01
Daktuin Guido GezellelaanDaktuin Guido Gezellelaan

PARTICIPATIE


 

De participatie bijeenkomst was georganiseerd op het moment dat de nieuwbouwflat al bijna gereed was en de woningen inmiddels waren toegekend aan de huurders. Hiermee was de groep bewoners concreet in beeld die daadwerkelijk in het gebouw zouden gaan wonen, zodat zij in gezamenlijkheid over de invulling van hun gezamenlijke daktuin konden gaan nadenken. De bijeenkomst startte STUDIO 1:1 met het eerste deel over het nut en de noodzaak van een groen/blauw dak;

 

de voordelen voor de biodiversiteit, de waterbergende functie, een plek om elkaar te ontmoeten en een isolerende functie. Hierna werd ingestoken om een verkennend gezamenlijk gesprek over ‘dromen & wensen’ maar ook over praktische zaken als het beheer van de daktuin en over verschillende thema’s als basis voor het ontwerp.

 

Participatie 4Participatie 4
Participatie 2Participatie 2

Hierna werd ingestoken op het daadwerkelijke participatie spel waarbij de bewoners in groepjes een met elkaar een globale indeling hebben kunnen maken van de daktuin. Een prettige manier waarmee een groep mensen, die elkaar op dat moment voor het eerst ontmoeten, samen tot een indeling kan komen. Wie vindt wat belangrijk? Hoe leggen we een pad neer? Waar willen we kunnen zitten? Waar komt de zon eigenlijk op? Hoeveel mensen willen zich committeren aan het gebruik van een moestuin bak? Als dit soort vragen komen langs en vinden een plek op het ‘spelbord’ dat de plattegrond van de daktuin is.

Ook budget speelt een rol voor elk element dat op tafel wordt neergezet, waardoor sommige objecten uiteindelijk toch werden verwisselt voor andere. Aan het einde van de sessie is het resultaat een globale indeling die bewoners zelf hebben neergelegd. Voor STUDIO 1:1 is dit de basis waarop de uitwerking van het ontwerp wordt gebaseerd. Het uitgewerkte ontwerp wordt altijd teruggekoppeld aan de bewoners om te polsen of het voldoet aan de verwachtingen. Wanneer dit zo is, en er draagvlak vanuit de bewoners is voor het ontwerp, wordt overgegaan tot uitvoering.

 

Posters Daktuin AsmuntPosters Daktuin Asmunt
Participatie Daktuin 1Participatie Daktuin 1

PARTICIPATIESPEL

Na meerdere succesvolle participatie- en ontwerp processen zoals het Park Belvedère, het Achterhamplein en het Klaproosplein heeft STUDIO 1:1 het Participatie Spel ontwikkeld:
Een succesvolle participatie- methodiek waarmee bewoners écht gezamenlijk tot een biodivers en klimaatadaptief ontwerp komen. Deze methodiek levert een uitgewerkt ontwerp op met draagvlak onder bewoners. De plannen zijn binnen budget én bewoners leren elkaar goed kennen.
De afgelopen jaren heeft Studio 1:1 deze participatiemethodiek meermaals succesvol toegepast. Na de participatie verwerkt Studio 1:1 de input tot een definitief ontwerp, waarna het gerealiseerd wordt.

Deze participatieaanpak is zeer geschikt voor gemeenten en woningbouwcorporaties die de ambitie hebben om bewoners te betrekken bij de leefomgeving. Bijvoorbeeld bij renovatie, nieuwbouw of gebiedsontwikkeling.

Meer informatie over of het participatie spel waardevol is voor uw project? Mail of bel naar info@studio1op1.nl of 010-3070682 voor meer informatie en/of een sample pakket met verschillende spelonderdelen met een uitleg over de aanpak en het resultaat.

IN OPDRACHT VAN
→ Woningbouwcorporatie BrabantWonen


ONDERZOEK & ONTWERP
→  Studio 1:1