More selected projects

CONCRETE VOORSTELLEN HOE WONINGCORPORATIE STADLANDER,
PARTNERS EN BEWONERS KUNNEN BIJDRAGEN AAN EEN GEZONDE GROENE LEEFOMGEVING.


groene handboek
 

De aanleiding voor dit Groene Handboek is de urgentie die speelt op het gebied van klimaatverandering. Het wordt in de toekomst heter, droger en het zal vaker en harder gaan regenen. Ook staat de biodiversiteit onder druk. Woningcorporatie Stadlander voelt die urgentie en de verantwoordelijkheid om hiermee aan de slag te gaan om tot een ‘groene leefomgeving’ te komen waarin het prettig wonen is. In opdracht van Stadlander ontwikkelde onderzoeks- en

ontwerpbureau STUDIO 1:1 tien concrete adviezen hoe Stadlander, gemeenten, waterschappen, partners en bewoners samen kunnen bijdragen aan een gezonde en groene leefomgeving. De concrete kansen in het Groene Handboek op gebiedsschaal en op individuele schaal kunnen samen worden opgepakt. Alleen op die manier kan op een integrale manier worden gewerkt aan een groene leefomgeving.

20220221 Cover hoogte kaart 2000x133320220221 Cover hoogte kaart 2000x1333

GROENE LEEFOMGEVING


 

De 'Groene Leefomgeving' is één van de duurzame doelen van Stadlander. Er is al heel erg veel om trots op te zijn. Veel mooie projecten, enthousiasme en energie en ruimte voor eigen inbreng. We vertellen graag het hele verhaal, leren mensen de spelregels en maken het leuk. Maar bovenal werken we toe naar tastbare resultaten. Juist het doel ‘Groene Leefomgeving’ leent zich uitstekend als concreet thema om bewoners enthousiast te maken, omdat groen op zoveel verschillende manieren de kwaliteit van leven vergroot!

Wonen in een woning van Stadlander betekent wonen in een groene omgeving. In wijken waar Stadlander ruimte biedt aan planten en dieren die er van nature voorkomen. Waar huurders droge voeten houden bij een flinke regenbui en in de zomer de koelte ervaren van het groen om zich heen. Een groene leefomgeving waar huurders de meerwaarde van inzien en waarbij ze bereid zijn om deze samen met elkaar te onderhouden en te versterken.

URGENTIE


 

De ambitie om aan een groene leefomgeving te werken is in algemene zin een antwoord op een aantal urgente thema’s. Veranderingen in de fysieke leefomgeving en een veranderend klimaat vragen om een reactie. Het wordt in de toekomst heter, droger en het gaat vaker en harder regenen. Dit zijn niet enkel toekomstvoorspellingen, maar de veranderingen zijn op dit moment al gaande en merkbaar. Willen alle bewoners van een straat, buurt of wijk prettig, veilig en gezond kunnen leven in de toekomst, dan is het nodig om hier nu naar te handelen.

De aanwezigheid van groen in stedelijk gebied is op veel manieren een antwoord op de vraagstukken die spelen. Zicht op groen is goed voor de gezondheid, de aanwezigheid van groen stimuleert buitenspelen, een groene omgeving kan beter (hevige) regenbuien opnemen in de grond en voldoende groen heeft een verkoelend effect op de omgeving. Voldoende argumenten dus, om de hoeveelheid groen in bebouwd gebied te laten toenemen.

STRATEGISCHE KANSEN


 

Op basis van een analyse van het gebied waar Stadlander woonbezit heeft, actuele informatie van andere partijen zoals gemeenten, waterschappen en provincie, en resultaten uit de workshops zijn tien groenmaatregelen naar voren gekomen. De tien maatregelen beginnen met kansen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Richting nummer tien worden het maatregelen van wat grotere aard en omvang. Deze passen meer bij een langere termijn realisatie. Een aantal voorbeelden van korte termijn kansen zijn het plaatsen van groene erfafscheidingen, groene gevels, en groen/blauwe daken.

Elk voorstel kan worden toegepast bij huidige woonbezit, bij renovatie projecten en bij nieuwbouw. Langere termijn kansen zijn bijvoorbeeld het collectief afkoppelen van huidig woonbezit, het klimaatadaptief en groen maken van een gezamenlijk binnenterrein of het transformeren van parkeerplekken tot plekken voor waterberging en vergroening. Elk voorstel is steeds gekoppeld aan kaarten op gemeentelijke en wijkschaal zodat kan worden ingezet op straten, buurten en wijken waar de urgentie het hoogst vanuit de knelpunten die op de kaart te zien zijn.

IN OPDRACHT VAN
→ Stadlander

 

ONDERZOEK & ONTWERP
→  Studio 1:1

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

ADRES
Prins Hendriklaan 10
3071 LD Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl