All Posts in Geen categorie

31 augustus 2021 - Reacties uitgeschakeld voor Pilot Klimaatadaptieve inrichting

Pilot Klimaatadaptieve inrichting

Nieuw project en nieuwe opdrachtgever! Voor woningcorporatie MOOILAND start Studio 1:1 met een pilot 'klimaatadaptieve inrichting voor het complex Asmunt in Empel! Het binnenterrein van het seniorencomplex is volledig verhard waardoor regenwater de grond niet in kan trekken, de gevoelstemperatuur hoog is en het qua biodiversiteit laag scoort. Doel is om, in co-creatie met bewoners, een klimaatadaptieve inrichting te maken.

Op de kaart de gevoelstemperatuur rondom het complex te zien (bron: Klimaateffectatlas). De hittekaart gevoelstemperatuur laat de gevoelstemperatuur zien tijdens een extreem hete zomermiddag in het huidige klimaat. Hiervoor is gebruik gemaakt van weermetingen op 1 juli 2015. Dit is een hete dag die ongeveer eens in de 5,5 jaar voorkomt in het huidige klimaat. De kaart laat zien waar het relatief warmer voelt en welke plekken in de stad dan het minst comfortabel zijn. Het gaat hier om de gevoelstemperatuur buiten, dus niet binnen in gebouwen. De kaart presenteert de gemiddelde gevoelstemperatuur in ºC voor het tijdvak 12:00-18:00 lokale tijd op een hete zomerdag.

24 augustus 2021 - Reacties uitgeschakeld voor Viaduct als plek voor groene- en sociale verbinding

Viaduct als plek voor groene- en sociale verbinding

Door de toename van hittestress en wateroverlast zal er in de toekomst steeds vaker behoefte zijn aan openbare ruimte die schaduw en beschutting biedt. Tal van viaducten in stedelijk gebied bieden die beschutting. Aan de hand van een ‘catalogus met groene- en sociale toepassingen’ ontstaat een locatie-specifiek ontwerp. De ruimte onder en rondom een viaduct kan daarmee een plek worden voor sport, sociale ontmoeting en -verbinding en kunnen het groene ‘pocket parks’ worden waardoor stedelijk groen wordt verbonden. 

Dit is een beknopte omschrijving voor de tussentijdse conceptpresentatie van de #WhatifLab Design Challenge van STUDIO 1:1 voor Sweco en de Dutch Design Foundation. Een selectiecomité selecteerde eerder drie studio’s voor het ontwikkelen van een nieuwe verschijningsvorm van de openbare ruimte. Een ruimte waar iedereen welkom is, die bijdraagt aan veiligheid en gezondheid en die interactie en ontmoetingen stimuleert. Tijdens de Dutch Design Week wordt het eindresultaat gepresenteerd. Meer info: https://www.sweco.nl/actueel/evenementen/sweco-design-challenge/

29 juni 2021 - Reacties uitgeschakeld voor VACATURE: ruimtelijk ontwerper en onderzoeker stad & land!

VACATURE: ruimtelijk ontwerper en onderzoeker stad & land!

VACATURE! STUDIO 1:1 zoekt per 1 september een ruimtelijk ontwerper en onderzoeker stad & land!
Je bent geïnteresseerd in thema’s als landschap, biodiversiteit, klimaat adaptatie en hoe deze kunnen worden ingezet in de bebouwde omgeving. Je hebt kennis van bovengenoemde thema’s of hebt de ambitie en kunde om hier onderzoek naar toe doen. Projecten waar je aan zult werken zullen zich niet beperken tot een enkele discipline, maar daar waar landschapsarchitectuur, stedenbouw en (ruimtelijke)vormgeving elkaar raken.
Je hebt ervaring- of interesse om aan de hand van uitgebreid ‘design research’ innovatieve concepten te ontwikkelen, waarbij de hierboven omschreven thema’s en schaalniveaus samen komen om tot een sociaal maatschappelijke meerwaarde te komen.

STUDIO 1:1 is een multidisciplinair onderzoeks- en ontwerpbureau dat zich richt op projecten in de openbare ruimte. Hierin focussen zij zich op sociale-, ecologische- en ruimtelijke vraagstukken, met de mens en zijn omgeving als vertrekpunt. Specifieke lokale en contextuele omstandigheden leveren inzichten voor oplossingen en ontwerp. Inmiddels heeft STUDIO 1:1 diverse (onderzoeks)projecten afgerond voor uiteenlopende opdrachtevers zoals woningbouwcorporaties, gemeenten en provincies. Het Rotterdamse ontwerpbureau is meermaals in het oog gesprongen van de internationale pers en heeft met trots ‘The Green Achitecture Competition’ gewonnen en zijn genomineerd geweest voor de ‘Dutch Design Awards’.

We zoeken een enthousiaste en gemotiveerde ruimtelijk ontwerper en onderzoeker die zich richt op ‘stad en land’. Goed kunnen werken met Photoshop, Illustrator, InDesign is een must. SketchUp is een pre. Sterke onderzoekskwaliteiten en de kunde om dit scherp te analyseren is een must. Het gaat om een functie van 0,8 FTE. Wonen (of willen wonen) in Rotterdam is een pre. Interesse? Stuur dan je digitale portfolio (max 5MB) en CV voor 30 juli naar visser@studio1op1.nl

23 november 2020 - Reacties uitgeschakeld voor KLIMAATADAPTIEF BALKON

KLIMAATADAPTIEF BALKON

In opdracht van BrabantWonen is Studio 1:1 gestart met een (voor)onderzoek naar een 'klimaatadaptief balkon'! Een verkenning naar mogelijke typologieën en locatie's binnen het woonbezit van BrabantWonen en naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld de biodiversiteit te vergroten, hemelwater op te vangen en hittestress te verminderen.

17 oktober 2020 - Reacties uitgeschakeld voor #Droogteschap @ Dutch Design Week 2020

#Droogteschap @ Dutch Design Week 2020

Vrijwel elke zomer slaan de waterschappen alarm over droogte als gevolg van klimaatverandering. Beken in natuurgebieden vallen droog, boeren krijgen een beregeningsverbod en zwembadjes mogen niet meer worden gevuld. Wat is de rol van het Waterschap in de toekomst in tijden van klimaatverandering? Is het waterschap in 2050 veranderd in Droogteschap de Dommel? 

In opdracht van Waterschap de Dommel en Design Academy Eindhoven voerde STUDIO 1:1 een ontwerpend onderzoek naar de toekomst van droogte en de rol van het waterschap. Hieruit zijn twee toekomstscenario’s ontwikkeld voor het droogteschap in 2050.

www.droogteschap.nl laat de uitkomsten van het onderzoek zien.

9 oktober 2020 - Reacties uitgeschakeld voor START UITVOERING ONTWERP ‘ACHTERHAMPLEIN’

START UITVOERING ONTWERP ‘ACHTERHAMPLEIN’

In opdracht van de Gemeente Breda, Woningcorporatie Alwel, IVN en Jantje Beton heeft STUDIO 1:1 het ontwerp gemaakt voor een nieuw 'achterhamplein' in Breda. In het ontwerp is maximaal ingezet op ontharding waardoor de huidige kolken kunnen verdwijnen en wateroverlast wordt voorkomen. Door veel ruimte voor gras, nieuwe bomen en diverse plantsoorten draagt het bij aan de biodiversiteit en gaat het hittestress tegen. Natuurlijke elementen geven aanleiding tot spelen en aan de centrale zitplek kunnen bewoners elkaar ontmoeten.

21 november 2019 - Reacties uitgeschakeld voor VACATURE: RUIMTELIJK ONTWERPER EN ONDERZOEKER STAD & LAND

VACATURE: RUIMTELIJK ONTWERPER EN ONDERZOEKER STAD & LAND

LET OP: DEZE VACATURE STAAT NIET MEER OPEN!

STUDIO 1:1 zoekt per direct een ruimtelijk ontwerper en onderzoeker stad & land!

Je bent geïnteresseerd in thema’s als landschap, biodiversiteit, klimaat adaptatie en hoe deze kunnen worden ingezet in de bebouwde omgeving. Je hebt kennis van bovengenoemde thema’s of hebt de ambitie en kunde om hier onderzoek naar toe doen. Projecten waar je aan zult werken zullen zich niet beperken tot een enkele discipline, maar daar waar landschapsarchitectuur, stedenbouw en (ruimtelijke)vormgeving elkaar raken.

Je hebt ervaring- of interesse om aan de hand van uitgebreid ‘design research’ innovatieve concepten te ontwikkelen, waarbij de hierboven omschreven thema’s en schaalniveaus samen komen om tot een sociaal maatschappelijke meerwaarde te komen. 

Over STUDIO 1:1 

STUDIO 1:1 is een multidisciplinair onderzoeks- en ontwerpbureau dat zich richt op projecten in de openbare ruimte. Hierin focussen zij zich op sociale-, ecologische- en ruimtelijke vraagstukken, met de mens en zijn omgeving als vertrekpunt. Specifieke lokale en contextuele omstandigheden leveren inzichten voor oplossingen en ontwerp. Inmiddels heeft STUDIO 1:1 met veel succes diverse (onderzoeks)projecten afgerond voor uiteenlopende opdrachtevers zoals woningbouwcorporaties, gemeenten en provincies. Het jonge ontwerpbureau is meermaals in het oog gesprongen van de internationale pers en heeft met trots ‘The Green Achitecture Competition’ gewonnen en zijn genomineerd geweest voor de ‘Dutch Design Awards’. 

We zoeken een enthousiaste en gemotiveerde ruimtelijk ontwerper en onderzoeker die zich richt op ‘stad en land’. Goed kunnen werken met Photoshop, Illustrator, InDesign is een must. SketchUp is een pre. Sterke onderzoekskwaliteiten en de kunde om dit scherp te analyseren is een must. Het gaat om een functie van 0,8 FTE. Wonen (of willen wonen) in Rotterdam is een pre. Interesse? Stuur je digitale portfolio (max 5MB) en CV dan naar info@studio1op1.nl

21 november 2019 - Reacties uitgeschakeld voor VACATURE: GRAFISCH ONTWERP & ONDERZOEK

VACATURE: GRAFISCH ONTWERP & ONDERZOEK

LET OP: DEZE VACATURE STAAT NIET MEER OPEN!

STUDIO 1:1 zoekt per direct een grafisch ontwerper & onderzoeker!

Je weet complexe informatie om te zetten tot sterk, begrijpbaar grafisch ontwerp. Hierbij richt je je niet enkel op de grafische uitstraling, maar ben je onderdeel van een project doordat je onderzoeksresultaten op een sterke manier weet in te zetten door grafische vormgeving.

Je bent geïnteresseerd in sociaal maatschappelijke vraagstukken en thema’s zoals biodiversiteit, klimaat adaptatie, duurzaamheid. Je voelt je thuis om te werken in verschillende schaalniveaus zoals een straat, park, stedelijke- of landschappelijk gebied. Je hebt kennis van bovengenoemde thema’s of hebt de ambitie en kunde om hier onderzoek naar toe doen.

Inhoudelijk zullen de projecten waar je aan werkt met de hier bovengenoemde thema’s te maken hebben. Aantoonbare ervaring en/of interesse hierin is een pre. Je zult zelf dé grafische aanvulling van het bureau zijn, dus initiatief en een zelfstandige houding zijn vereist.

Over STUDIO 1:1 

STUDIO 1:1 is een multidisciplinair onderzoeks- en ontwerpbureau dat zich richt op projecten in de openbare ruimte. Hierin focussen zij zich op sociale-, ecologische- en ruimtelijke vraagstukken, met de mens en zijn omgeving als vertrekpunt. Specifieke lokale en contextuele omstandigheden leveren inzichten voor oplossingen en ontwerp. Inmiddels heeft STUDIO 1:1 met veel succes diverse (onderzoeks)projecten afgerond voor uiteenlopende opdrachtevers zoals woningbouwcorporaties, gemeenten en provincies. Het jonge ontwerpbureau is meermaals in het oog gesprongen van de internationale pers en heeft met trots ‘The Green Achitecture Competition’ gewonnen en zijn genomineerd geweest voor de ‘Dutch Design Awards’. 

We zoeken een enthousiaste en gemotiveerde grafisch ontwerper met onderzoekende kwaliteiten. Goed kunnen werken met Photoshop, Illustrator, InDesign is een must. SketchUpis een pre. Het gaat om een functie van 0,8 FTE. Wonen (of willen wonen) in Rotterdam is een pre. Interesse? Stuur je digitale portfolio (max 5MB) en CV dan naar info@studio1op1.nl

26 oktober 2018 - Reacties uitgeschakeld voor Serious game ‘De onderwereld van Eindhoven’ op de Dutch Design Week 2018

Serious game ‘De onderwereld van Eindhoven’ op de Dutch Design Week 2018

Dat Eindhoven een dynamische stad is, is voor iedereen goed te zien en te beleven. Maar er is ook een minder zichtbaar deel van de stad, die minstens zo belangrijk is. Dit deel van de stad ligt onder onze voeten. De onderwereld van Eindhoven ligt het vol met kabels en leidingen, afvalcontainers, kelders en funderingen. Deze ondergrondse drukte zorgt voor beperkingen bovengronds. Op sommige plekken is het zo druk, dat er geen plaats is om een boom te planten.

Om de drukte in de Eindhovense onderwereld inzichtelijk te maken en om bewustzijn te creëren heeft ontwerpbureau STUDIO 1:1 in opdracht van de Gemeente Eindhoven een maquette gemaakt van deze normaal onzichtbare wereld. Ook heeft STUDIO 1:1 een ‘serious game’ ontwikkeld waar bewoners, gemeente, stakeholders als ‘team bovengrond’ en ‘team ondergrond’ kunnen ervaren hoe lastig het is om de boven- en onderwereld op elkaar af te stemmen.

De Gemeente onderzoekt of met deze vernieuwende aanpak een complex vraagstuk kan worden opgelost. Klimaatveranderingen vragen namelijk dat de stad anders ingericht moet worden. Dit betekent bijvoorbeeld meer groen en mogelijkheden om (hemel)water tijdelijk op te slaan in de straten. In de ondergrond moet worden gezocht naar mogelijkheden om hiervoor ruimte te creëren. Daarnaast staat de Gemeente voor nog een andere grote opgave; de energietransitie. Het is nog onduidelijk wat er allemaal gaat veranderen, maar duidelijk is wel dat er onder de grond een grote verschuiving komt in het soort en het aantal kabels en leidingen.

25 juni 2018 - Reacties uitgeschakeld voor ontwerp klaproosplein

ontwerp klaproosplein

Begin 2017 heeft Stadlander 42 woningen rondom het Klaproosplein in Bergen op Zoom opgeknapt. De Gemeente gaat nu de straat en parkeerplekken herinrichten. In opdracht van Stadlander gaat STUDIO 1:1, in co-creatie met bewoners, het (groene) ontwerp maken voor het Klaproosplein.