Archives for augustus 2022

8 augustus 2022 - Reacties uitgeschakeld voor HET GROENE HANDBOEK

HET GROENE HANDBOEK

CONCRETE VOORSTELLEN HOE WONINGCORPORATIE STADLANDER, PARTNERS EN BEWONERS KUNNEN BIJDRAGEN AAN EEN GEZONDE GROENE LEEFOMGEVING

Het wordt in de toekomst heter, droger en het zal vaker en harder gaan regenen. Ook staat de biodiversiteit onder druk. Woningcorporatie Stadlander voelt die urgentie en de verantwoordelijkheid om hiermee aan de slag te gaan om tot een ‘groene leefomgeving’ te komen waarin het prettig wonen is. In opdracht van Stadlander ontwikkelde onderzoeks- en ontwerpbureau STUDIO 1:1 tien concrete adviezen hoe Stadlander, gemeenten, waterschappen, partners en bewoners samen kunnen bijdragen aan een gezonde en groene leefomgeving. De concrete kansen in het Groene Handboek op gebiedsschaal en op individuele schaal kunnen samen worden opgepakt. Alleen op die manier kan op een integrale manier worden gewerkt aan een groene leefomgeving.