DOOR BEWONERS NAUWKEURIG TE
INFORMEREN OVER HUN 'BIJZONDERE BUREN'

KAN HUN ONVEILIGHEIDSGEVOEL AFNEMEN.


bijzondere buren

Burghplan. Zomaar een ­wijk in Stratum. De meeste mensen kennen er hun buren en de mensen in hun straat. Er lijkt op het eerste gezicht niet veel aan de hand te zijn in Burghplan. Toch is de wijk door de Gemeente en Woonbedrijf aangewezen als actiegebied. Omdat de wijkscores wat achterblijven. En omdat uit de statistieken blijkt dat bewoners zich er onveilig voelen. De harde veiligheidscores zijn echt niet hoog. Maar waar komt dan toch dat onveiligheidsgevoel vandaan? Wat maakt dat mensen zich juist in dit wijkje onveilig voelen?

→ DUTCH DESIGN WEEK 2016
   'SOCIAL DESIGN STRAAT'

 

studio-1-1-ddw-16-05-webstudio-1-1-ddw-16-05-web

STUDIO 1:1 deed voor Woonbedrijf onderzoek naar de veiligheidsgevoelens in Burghplan. Ze gingen de wijk in en spraken met de bewoners. Zij zoomden in op mensen in de wijk en hun persoonlijke verhaal. Ze zoomden uit op de grotere relevante maatschappelijke vraagstukken. 

Langzamerhand werd blootgelegd dat een deel van dat onveilige gevoel in de wijk voortkomt uit de beelden over hun medewijkbewoners, hun buren. Dat het gaat over buren waar mensen zich wat ongemakkelijk bij voelen. Buren die zich ‘anders’ gedragen. Buren met een bepaalde ‘achtergrond’. Buren met een psychische stoornis. 

BEELDMATERIAAL


 

studio-1-1-ddw-16-07-webstudio-1-1-ddw-16-07-web
studio-1-1-ddw-16-20-webstudio-1-1-ddw-16-20-web

PROJECT SAMENVATTING


 

BURGHPLAN


 

Omdat steeds vaker bewoners mét een stoornis en bewoners zonder stoornis samenwonen in een gewone wijk, met gewone straten, lijkt het voor de hand te liggen om te zoeken naar methodes om dat samenwonen van die twee groepen beter te begeleiden. Zodat die ‘verwarde man’ geen rode score in de wijkstatistiek wordt, maar gewoon de buurman met behoefte aan hulp of aandacht.

Het project ‘Bijzondere Buren’ laat de zoektocht en de (ontwerp)voorstellen en van STUDIO 1:1 voor Woonbedrijf zien naar een manier om met dit actuele thema aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door een wijk goed en nauwkeurig te informeren over hun ‘bijzondere buren’, kan een groot deel van hun onveiligheidsgevoel afnemen. Dit omdat Woonbedrijf graag alle wijkbewoners een fijne straat willen bieden om in te wonen.

IN OPDRACHT VAN
→ Woonbedrijf Eindhoven

BETROKKEN PARTIJEN
→ GGZE
→ Wij Eindhoven

FOTOGRAAF
  Wouter Kooken

studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Hierin focussen zij zich op sociale en ecologische vraagstukken. Hierin staat de mens en haar omgeving centraal.

                     

BEZOEKADRES
Delftseplein 36
3013 AA Rotterdam

+31 010 3070 682
info@studio1op1.nl